Теорія надійності (системний аналіз)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ПМа-31Гнатишин О. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ПМа-31Гнатишин О. П.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета. Формування базового уявлення, первинних знань, вмінь та навичок з математичної теорії надійності як наукової та прикладної дисципліни. Виробити навички математичного дослідження,  дати необхідні знання з методології оцінки надійності технічних систем та вміння застосовувати отримані знання до розв`язку задач плануван.

 Завдання. Навчити студентів: використовувати методологію системного аналізу (СА); виконувати усі етапи системного дослідження; класифіку­вати типові задачі СА; будувати відповідні математичні моделі, обирати метод розв’язування задачі СА  відповідно до її типу; аналізувати отримані результати.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  основні поняття,  проблематику системного аналізу,  основні  методи  дослідження систем та розв’язку задач системного аналізу,

вміти: орієнтуватися в галузі системного аналізу та теорії систем, користуватися спеціальною літературою у предметній області, вести дискусію в предметних галузях системного аналізу,  а також вміти обгрунтувати вибіру засобів для розв’язування конкретних задач; зводити пояснювальну постановку  задачі  до  формальної та відносити їх до спеціальних розділів, засобів та технологій системного аналізу.

Рекомендована література

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ТА ПІДРУЧНИКІВ

  1. Ф.Байхельт, П.Франкен. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход. Москва. Радио и связь. 1988.-392с.
  2. Р.Барлоу, Ф.Прошан. Математическая теория надежности. Москва. Советское раио. 1969.-488с.
  3. В.П.Боровиков, И.П.Боровиков. STATISTICA.Статистический анализ и обработка данных в среде Windows.Москва. ИИД”Филин”. 1997.-605с.
  4. Гнеденко Б.В. Математические методы в теории надежности.
  5. К.Капур, Л.Ламберсон. Надежность и проектирование систем.
  6. Квіт І.Д., Гнатишин О.П. . Mедіанна емпірична функція розподілу. Методичні вказівки Львів.ЛДУ.1989.-40с.
  7. Квіт І.Д. Теорія надійності. Методичні вказівки. Львів. ЛДУ. 1982.-24с.
  8. Wallace R. Blischke, N. Prabhakar Murthy Reliability: Modeling, Prediction, and Optimization. Wiley Series in Probability and Statistics, 2000.-848р.
  9. . http://www.intuit/ru