Недиференційована оптимізація (124 – системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Array

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732професор Бартіш М. Я.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів недиференційованої оптимізації, як необхідного інструменту у вигляді програмного забезпечення в інженерному проектуванні, а також у багатьох інших галузях науки та техніки. Тому у курсі представлено засто­сування методів мінімізації до функцій, які є недиференційованими. Основну частину курсу займає розгляд практич­них і теоретич­них аспектів методів та їх основних програмних реалізацій.

Силабус:

Завантажити силабус