Комп’ютерна графіка (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434ст. наук. співробітник Голуб Б. М.ПМа-21, ПМа-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
417ПМа-21ст. наук. співробітник Голуб Б. М.
ПМа-22доцент Костенко С. Б.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета. Надати студентам знання та практичнi навички використання сучасних інформаційних технологій по расторовій, векторній та фрактальній графіці, математичних основах комп’ютерної графіки, використанню графічного стандарту тривимірного програмування OpenGL.

Завдання. Навчити студентів: математичних основ комп’ютерної графіки, технологіям роботи з графічними даними у растровому, векторному та фрактальному форматах, основам програмування 3-вимірних зображень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: формати графічних даних, математичні основи комп’ютерної графіки, базові функціональні можливості типових графічних редакторів, основи програмування 3-вимірних зображень.

вміти: застосовувати набуті знання для роботи з графічними даними.

Рекомендована література

БАЗОВА

  1. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. – М.: Мир, 1989. – 512с.
  2. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. – М.: Мир, 2001. – 552с.
  3. Голуб Б., Вовк В. Програмування тривимірних зображень засобами OpenGL. – Львів: Львівський ун-т, 2000. – 48с.
  4. Голуб Б.М. Основи комп’ютерної графіки. Тексти лекцій. Електронна версія. – Львів: Львівський ун-т, 2015. – 159с.

ДОПОМІЖНА

  1. Тихомиров Ю. Программирование трехмерной графики, СПб.: BHV, – 256c.
  2. Иванов Д.В. и др. Алгоритмические основы растровой машинной графики. Интернет-университет информационных технологий – ИНТУИТ.ру», БИНОМ, 2007. – 286с.