Дослідження операцій (124 – системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Шахно С. М.ПМа-41, ПМа-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ПМа-41професор Шахно С. М., Николайчук Л. В.
ПМа-42професор Шахно С. М., Николайчук Л. В.

Опис курсу

Цей курс охоплює такі розділи дослідження операцій: Моделі керування запасами (МКЗ),  Транспортна задача, Задачі дискретного програмування, Задачі багатокритеріальної оптимізації, МГМ розв’язування екстремальних комбінаторних задач, Моделі ЗУР в умовах невизначеності, Моделі ЗУР в умовах конфлікту, Антагоністичні ігри, Ситуації рівноваги Неша, Елементи  теорії систем масового обслуговування.

При розгляді конкретних методів з перелічених розділів основна увага зосереджується на строгій постановці задач, обгрунтуванню їх коректності, розгляду ідей побудови методів. Викладення матеріалу здійснюється на основі понять математичного та функціонального аналізу, лінійної алгебри, методів оптимізації. Студенти мають можливість представити результати своїх індивідуальних завдань.

 

 

Силабус:

Завантажити силабус