Пакети прикладних програм (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ПМа-21доцент Мельничин А. В., Пасічник О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ПМа-21доцент Мельничин А. В.

Опис курсу

Мета. Надати студентам знання про базові прийоми роботи у застосуваннях пакету MS Office; познайомити з методологію об’єктно-орієнтованого програмування у MS Office, ба­зовими елементами керування, їхніми властивостями та методами; здійснити огляд об’єкт­них моделей MS Word і MS Excel.

Завдання. Навчити студентів: ефективно застосовувати пакет MS Office для підготовки наукових публікацій та презентацій, здійснення табличних обчислень; використовувати ме­тодологію об’єктно-орієнтованого програмування та об’єктні моделі MS Word і MS Excel для автоматизації офісних операцій.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: базові прийоми роботи у MS Office; базові елементи керування, їхні методи і властивості; об’єктні моделі MS Word і MS Excel, MS PowerPoint.

вміти: застосовувати набуті знання для автоматизації офісних операцій.

Рекомендована література

БАЗОВА

  1. Дудзяний І. М. Використання пакета MS Office (3. MS Excel – універсальна система обробки даних. 4. MS Word – настільна видавнича система). – Текcти лекцій. Серія ТЛ № 1/02. – Львів, Видавн. центр Львів. ун-ту. – 2002. – 40 с.
  2. Дудзяний І. М., Переймибіда А. А., Роман Л. Л. Сучасні засоби розробки інформаційних систем ( 4. Засоби програмування MS Access). – Текcти лекцій. Серія ТЛ № 12/03. – Львів, Видавн. центр Львів. ун-ту. – 2003. – 52 с.
  3. Дудзяний І .М. Програмування мовою Visual Basic /VBA: навчальний посібник з грифом МОН України. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 240 с.
  4. Дудзяний І. М. Програмування мовою Visual Basic .NET: навчальний посібник з грифом МОН України. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 272 с.

ДОПОМІЖНА

  1. Кашаев С. М. Офисные решения с использованием MS Excel и VBA. – СПб. : Питер, 2009. – 352 с.
  2. Новиков Ф., Яценко А. Microsoft Office 2003 в целом. – Спб.: BHV, 2005. – 728 c.

Силабус:

Завантажити силабус