ВЕБ-програмування (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
736ст. наук. співробітник Голуб Б. М.ПМа-41, ПМа-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
736ПМа-41ст. наук. співробітник Голуб Б. М., доцент Мельничин А. В.
ПМа-42доцент Мельничин А. В., ст. наук. співробітник Голуб Б. М.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета. Надати студентам знання та практичнi навички використання сучасних технологій програмування у мережі Інтернет. Вивчити програмні засоби розробки клієнтських та серверних Веб-застосувань.

Завдання. Навчити студентів: мові розміток HTML, обміну даними у веб-технологіях, елементам розмітки FORM, каскадним таблицям стилів, алгоритмічній мові JavaScript, динамічному HTML, технології ASP.NET, основним концепціям технологій Java, PHP, Python, AJAX.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні технології програмування на Веб: HTML, DHTML, JavaScript, ASP.NET, Java.

вміти: застосовувати набуті знання для розробки Веб-застосувань.

Рекомендована література

БАЗОВА

  1. Стивен Шафер. HTML, XHTML и CSS. Библия пользователя. – Диалектика, 2010. – 656с.
  2. А.В. Олищук. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL. – – «Вильямс», 2006. – 352с.

ДОПОМІЖНА

  1. Робин Парс, Лоренс Морони, Джон Гриб. Основы ASP.NET AJAX. «Вильямс», 2008. – 288с.
  2. Б.М.Голуб. Програмування на Веб. Текст лекцій. – Львів, 2010. Електронна версія.