Простори та сховища даних (системний аналіз)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Мельничин А. В.ПМа-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ПМа-51мдоцент Мельничин А. В.

Опис курсу

Мета. Надати студентам знання та практичні навички використання сучасних технологій в області моделювання та використання сховищ та просторів даних.

Завдання. Навчити студентів: проектувати багатовимірні бази даних, моделювати прикладні задачі із використанням сховищ даних, опрацьовувати інформацію, яка подається у вигляді багатовимірної моделі даних, реалізовувати простори даних.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні поняття із багатовимірного аналізу даних: багатовимірні бази даних, сховища даних, простори даних.

вміти: застосовувати набуті знання для проектування та розробки багатовимірних моделей даних, сховищ та просторів даних.

Рекомендована література

БАЗОВА

  1. Барсегян А. А., Куприянов М. С., Степаненко В. В., Холод И. И. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 336 с
  2. Шаховська Н. Б. Сховища та простори даних: Монографія / Н. Б. Шаховська, В. В. Пасічник. – Львів: Вид-во Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 244с.

 

ДОПОМІЖНА

  1. Антипин К.В., Гринев М.Н., и др. Оперативная интеграция данных на основе XML: системная архитектура BizQuery. Труды Института системного программирования, Т.5. М., ИСП РАН, 2004.
  2. Дрюэк К. (Katherine Drewek). “Хранилища данных: сходство  и  различия  подходов Билла Инмона  и Ральфа Кимболла”, 2005, http://www.b-eye-network.com/view/743
  3. Кузнецов С. От баз данных к пространствам данных: новая абстракция управления информацией. – 2006, http://www.citforum.ru/database/articles/from_db_to_ds.
  4. Inmon W.H. Building the Data Warehouse, 4th Edition. — Hoboken, NJ:Wiley, 2005. — 576 p.
  5. Jim Gray. The Revolution in Database Architecture. Microsoft Research, March 2004, Technical Report MSR-TR-2004-31, ftp://ftp.research.microsoft.com/pub/tr/TR-2004-31.pdf.

Силабус:

Завантажити силабус