Методи оптимізації (124 – системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Бартіш М. Я.ПМа-31, ПМа-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМа-31Огородник Н. П.
ПМа-32Пасічник О. В., Огородник Н. П.
ПМа-31Огородник Н. П., Гавдяк М. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів розв’язування задач мінімізації функцій однієї і багатьох змінних, варіаційного числення та задач теорії оптимального керування, як необхідного інструменту у вигляді програмного забезпечення в інженерному проектуванні, а також у багатьох інших галузях науки та техніки.  У курсі представлено засто­сування методів до розв’язання задач оптимізації у випадку скінчено вимірного простору, варіаційного числення та задач оптимального керування. Основну частину курсу займає розгляд практич­них і теоретич­них аспектів методів оптимізації та їх основних програмних реалізацій

Силабус:

Завантажити силабус