Методи оптимізації (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
634професор Бартіш М. Я.ПМа-31, ПМа-32
736професор Бартіш М. Я.ПМа-41, ПМа-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
634ПМа-31професор Бартіш М. Я., Ковальчук О. В.
ПМа-32Огородник Н. П., Пасічник О. В.
718ПМа-41Ковальчук О. В., професор Бартіш М. Я.
ПМа-42Ковальчук О. В., професор Бартіш М. Я.

Опис курсу

Мета. Вивчення фундаментальних положень теорії екстремальних задач, а також методів і алгоритмів їх розв’язування.

Короткий опис. Курс містить фундаментальні положення теорії і методів розв’язування задач оптимізації. Розглянуто задачі лінійного та нелінійного програмування, умови оптимальності, головні методи та алгоритми їх розв’язування, а також основи варіаційного числення.

Завдання. Оволодіти основними теоретичними та практичними аспектами задач оптимізації. Ознайомитися з математичним апаратом, який використовується в обґрунтуванні умов оптимальності та для доведення збіжності чисельних методів розв’язування екстремальних задач.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

  • знати: формулювання основних типів задач оптимізації, умови оптимальності для різних типів задач оптимізації, головні чисельні методи їх розв’язування.
  • вміти: визначати тип конкретної оптимізаційної задачі, вибирати та вміти застосувати відповідний метод для розв’язування конкретних задач оптимізації