Математична економіка (124 – системний аналіз)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828Николайчук Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828

Опис курсу

У процесі вивчення дисципліни студенти знайомляться з основами математичного аналізу економічних процесів, навчаються використовувати методи прийняття рішень для оптимізації відносин економічних суб’єктів, формують практичні навички моделювання  та аналізу економічних об’єктів на макро- та мікроекономічному рівні

Силабус:

Завантажити силабус