Числові методи нелінійного і системного аналізу (124 – системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ПМа-51мпрофесор Шахно С. М., професор Чабанюк Я. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ПМа-51мпрофесор Шахно С. М.

Опис курсу

На практиці часто необхідно розв’язувати нелінійні задачі, які формулюються у вигляді систем нелінійних диференціальних рівнянь із відповідними початковими та крайовими умовами. Також швидкий розвиток чисельних методів  розв’язування нелінійних крайових задач математичної фізики викликає необхідність вивчення їх на сучасному рівні студентами, які навчаються за спеціальністю “Системний аналіз”.

З іншої сторони розвиток системного аналізу та теорії прийняття рішень вимагає знань в галузі формальних та порівняльних методів пошуку оптимальних рішень, зокрема в умовах конфлікту.

Однак в основних курсах ці питання  вивчаються недостатньо. Даний спецкурс є розширенням окремих тем курсу “Чисельні методи” та є логічним продовженням   курсів  ”Методи оптимізації”,  ”Системного аналізу”.

При розгляді конкретних методів з перелічених розділів основна увага зосереджується на строгій постановці задач, обгрунтуванню їх коректності, розгляду ідей побудови методів. Викладення матеріалу здійснюється на основі понять математичного та функціонального аналізу, лінійної алгебри, методів оптимізації. Студенти мають можливість представити результати своїх індивідуальних завдань.

Силабус:

Завантажити силабус