Чисельні методи лінійної алгебри (124 – системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Шахно С. М.ПМа-21, ПМа-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ПМа-21професор Шахно С. М., Шунькін Ю. В.
ПМа-22професор Шахно С. М., Шунькін Ю. В.

Опис курсу

Цей курс охоплює такі розділи чисельних методів лінійної алгебри: Теорія похибок, прямі методи розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь, ітераційні розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь, методи розв’язування задач на власні значення, поняття про методи розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь великої розмірності. При розгляді конкретних методів з перелічених розділів основна увага зосереджується на строгій постановці задач, обгрунтуванню їх коректності, розгляду ідей побудови методів, обгрунтуванню їх збіжності та стійкості, побудові оцінок похибок. Викладення матеріалу здійснюється на основі понять математичного та функціонального аналізу, лінійної алгебри. Студенти мають можливість представити результати своїх програм.

Силабус:

Завантажити силабус