Системи керування базами даних (системний аналіз)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
736ПМа-42

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета. Надати студентам знання та практичнi навички використання сучасних систем керування базами даних (БД), інстументарію збереження даних, контролю доступу, імпорту-експорту даних.

Завдання. Навчити студентів: призначення та основні функціональні можливості серверів БД, утворення та супровід БД, контроль доступу до даних, архівування та відновлення даних, імпорт-експорт даних, структурна мова запитів SQL.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: Призначення та основні функціональні можливості серверів БД, структуру БД на платформі MS SQL Server, контроль доступу до даних, архівування та відновлення даних, імпорт-експорт даних, основні елементи структурної мови запитів SQL.

вміти: застосовувати набуті знання для роботи з БД.

Рекомендована література

БАЗОВА

  1. Шленик М., Следж О. и др.. Руководство администратора баз данних MS SQL Server. – Питер, 2001. – 746с.
  2. Горєв А., Ахаян Р., Макашарипов С.: Ефективна робота із СУБД. Електронний підручник. – 2007, http://programer.org.ua/index.php?part=19&mainpart=5

 

ДОПОМІЖНА

  1. Бергер А., Горбач И., Меломед Е. и др. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, СПб., 2007
  2. Д.Ульман, Д.Уїд. Введення в системи баз даних. Електронний підручник. – 2007, http://programer.org.ua/contentview.php?content=186

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму