Теорія ймовірностей та математична статистика (113 – прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3професор Чабанюк Я. М.
4професор Чабанюк Я. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3
4

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів теорії ймовірностей та математичної статистики (ТІМС), як необхідного інструменту обробки баз даних при програмного забезпечення в інженерному проектуванні, а також у багатьох інших галузях науки та техніки. Тому у курсі представлено засто¬сування ТІМС при моделюванні стаціонарних та нестаціонарних задач з впливами випадкової природи.

Силабус:

Завантажити силабус