Чисельні методи (прикладна математика,бакалаври)

Тип: Нормативний

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Хапко Р. С.
648професор Хапко Р. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ПМп-31доцент Ярмола Г. П., Бешлей А. В.
ПМп-32Стягар А. О., доцент Муха І. С.
632ПМп-31доцент Ярмола Г. П., Бешлей А. В.
ПМп-32Стягар А. О., доцент Муха І. С.

Опис курсу

Чисельні методи є класичним курсом для математичних спеціальностей та
спеціальностей пов’язаних з комп’ютерними науками. В ньому вдало
поєднуються як глибоко теоретичні результати, так і алгоритмічні
аспекти. Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з
ідеями побудови методів, принципами обґрунтування їх збіжності та
аналізу похибки, нюансами алгоритмів, що реалізують ці методи.

Рекомендована література

1. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень.-К.: Вища школа,
1995.- Ч.1, Ч.2.
2. Kress R. Numerical analysis. – New York: Springer, 1998.
3. Quarteroni G. and others. Numerical Mathematics. – Berlin:Springer,
2001.
4. Hanke-Bourgeois M. Grundlagen der Numerischen Mathematik und des
Wissenschaftlichen Rechnens. -Stuttgart: Teubner, 2002.
5. Schabak R., Wendland H. Numerische Mathematik.- Berlin: Springer,
2005.

Силабус:

Завантажити силабус