Функціональний аналіз (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434ArrayПМа-21, ПМа-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434ПМа-21професор Сеньо П. С.
ПМа-22Шевчук С. П.

Опис курсу

Мета  Ознайомлення з базовими поняттями та методами функціонального аналізу, їх засвоєння і використання для аналізу розв’язності операторних рівнянь.

Короткий опис  Цей курс є логічним продовженням курсу математичного аналізу, традиційно читається для студентів факультету прикладної математики та інформатики. Курс включає певний об’єм лекційних та практичних занять, а також передбачає виконання студентами строго визначеної кількості індивідуальних завдань. Предметом вивчення є основні поняття, пов’язані з лінійними, нормованими просторами, просторами зі скалярним добутком, банаховими та гільбертовими просторами, а також лінійними операторами та функціоналами.

Завдання  У результаті вивчення даного курсу студент повинен добре розуміти специфіку різних функціональних просторів, а також мотиви їх запровадження в процесі формулювання математичних задач, впевнено володіти методами дослідження лінійних операторів та функціоналів.

У результаті вивчення даного курсу студент також повинен

  • добре орієнтуватись у просторах різної природи і розуміти їх призначення;
  • володіти методами дослідження розв’язності операторних рівнянь.