Багатопроцесорні машини та розпаралелення алгоритмів (прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
918Array

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
936

Опис курсу

Мета. Даний курс присвячений побудові паралельних форм і систолічних масивів обчислювальних  алгоритмів  та розпаралеленню чисельних методів лінійної алгебри.

Короткий опис. У курсі висвітлюються головні моменти функціювання багатопроцесорних машин, побудова паралельних форм алгоритмів, систолічних структур та розпаралелення алгоритмів основних чисельних методів лінійної алгебри.

Завдання. Ознайомитися,  вивчити різні паралельні форми алгоритмів і систолічні масиви та вміти розпаралелювати чисельні  методи при розв’язуванні практично важливих задач  математичної фізики.

 В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

  • знати: основні моменти побудови систолічних масивів та розпаралелення обчислювальних алгоритмів,
  • вміти: практично розробляти  алгоритми побудови систолічних структур та розпаралелювати різні наближені методи  розв’язування широкого класу задач  математичної фізики.