Методи функціонального аналізу у прикладних наукових дослідженнях

Тип: Нормативний

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Недашковська А. М.ПМп-51м, ПМп-52м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ПМп-51мдоцент Недашковська А. М., Бешлей А. В.
ПМп-52мдоцент Недашковська А. М., Бешлей А. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб доповнити знання студентів у сфері теоретичних обгрунтувань сучасних методів розв’язування задач прикладної математики, а також побудови та дослідження відповідних наближених схем. Для розуміння і застосування названих методів потрібне розуміння специфіки просторів Лебега та Соболєва, узагальнених функцій та узагальнених похідних, теорем вкладання.

Рекомендована література

  1. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ. Т. І, ІІ. – М.: Высшая школа, 1970. –1006 с.
  2. Треногин В.А. Функциональный анализ. – М.: Физматлит, 2002. –488с.
  1. Гарасим Я.С. Методи розв’язування типових задач функціонального аналізу: Методичний посібник для студентів/ Я.С. Гарасим, А.М. Недашковська, Б.А. Остудін. – Львів: Простір-М, 2015, – 72 с.
  2. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. –М.: Наука, 1968, –496 с.
  3. Березанський Ю.М. Функціональний аналіз: підручник / Ю.М. Березанський, Г.Ф.Ус, З.Г. Шефтель. – Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2014. – 559 с.
  4. Треногин В.А. Функциональный анализ: в 2 т. Т.1: учебное пособие / В.А. Треногин, Б.М. Писаревский, Т.С. Соболева. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

Треногин В.А. Функциональный анализ: в 2 т. Т.2: учебное пособие / В.А. Треногин, Б.М. Писаревский, Т.С. Соболева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с.

Силабус:

Завантажити силабус