Додаткові розділи чисельних методів (прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
936Array,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
918

Опис курсу

Мета  Ознайомлення з додатковими поняттями та методами функціонального аналізу для успішного вирішення типових проблем обчислювальної математики.

Короткий опис  Курс включає певний об’єм лекційних та практичних занять, а також передбачає виконання студентами строго визначеної кількості індивідуальних завдань. Предметом вивчення є основні поняття, пов’язані з просторами Лебега та Соболєва, узагальненими функціями, теоремами вкладання, та їх застосу­вання до побудови та аналізу наближених схем розв’язування операторних рівнянь та некоректних задач, а також задач про найкраще наближення.

Завдання  У результаті вивчення даного курсу студент повинен добре розуміти специфіку різних функціональних просторів, а також мотиви їх запровадження в процесі формулювання та дослідження математичних проблем, впевнено володіти методами їх наближеного розв’язування.

У результаті вивчення даного курсу студент також повинен

  • добре орієнтуватись у просторах різної природи і розуміти їх призначення;
  • володіти методами дослідження та наближеного розв’язування типових задач обчислювальної математики.