Додаткові розділи чисельних методів (прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
936ПМп-51м, ПМп-52м

Опис курсу

Мета. Вивчення методів дослідження та наближеного розв’язування лінійних і нелінійних некоректних задач на прикладі обернених задач.

Короткий опис.  Даний курс знайомить студентів з питаннями дослідження та наближеного розв’язування обернених задач математичної фізики. Основна увага приділяється оберненим задачам реконструкції граничних значень та реконструкції границі у теорії потенціалу. При цьому спершу розглядаються загальні проблеми розв’язування некоректних задач на операторному рівні. Далі вивчені чисельні методи застосовуються для наближеного розв’язування конкретних обернених задач теорії потенціалу.

Завдання. Ознайомлення студентів із лінійними і нелінійними некоректними оберненими задачами математичної фізики,  чисельними методами їх розв’язування та рекомендаціями щодо використання.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

  • знати: методи регуляризації лінійних і нелінійних некоректних задач;
  • вміти: застосовувати регуляризуючі методи для лінійних і нелінійних обернених задач прикладних застосувань,  створювати на їх основі власні програмні продукти.