Чисельні методи лінійної алгебри (пм, са)

Тип: Нормативний

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Шахно С. М.ПМп-21, ПМп-22, ПМа-21, ПМа-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ПМп-21Вавричук В. Г., доцент Недашковська А. М.
ПМп-22доцент Дудикевич А. Т.
ПМа-21Вавричук В. Г.
ПМа-22доцент Недашковська А. М.

Опис курсу

У курсі вивчаються прямі та ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), ітераційні методи для  проблем власних значень. Викладаються основи методів для лінійних систем великої розмірності та лінійних задач найменших квадратів. Значна увага приділяється дослідженню чисельної стійкості та збіжності методів, врахуванню похибок заокруглень, алгоритмам і  їх реалізації на комп’ютерах.