Чисельні методи лінійної алгебри (пм)

Тип: Нормативний

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Ярмола Г. П.ПМп-21, ПМп-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ПМп-21доцент Ярмола Г. П., Бешлей А. В.
ПМп-22доцент Ярмола Г. П.

Опис курсу

У курсі вивчаються прямі та ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), ітераційні методи для  проблем власних значень. Викладаються основи методів для лінійних систем великої розмірності та лінійних задач найменших квадратів. Значна увага приділяється дослідженню чисельної стійкості та збіжності методів, врахуванню похибок заокруглень, алгоритмам і  їх реалізації на комп’ютерах.

Силабус:

Завантажити силабус