Основи криптології (пм)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обчислювальної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ПМп-41доцент Музичук Ю. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ПМп-41

Опис курсу

Мета  Ознайомлення з сучасними методами захисту інформації.

Короткий опис  Курс включає певний об’єм лекційних та практичних занять, а також передбачає виконання студентами індивідуальних завдань у галузі криптогра­фії з елементами криптоаналізу. Предметом вивчення є сучасні методи крипто­графії та криптоаналізу, відповідний математичний апарат, різного призна­чення протоколи з використанням наявного інструментарія. В процесі вивчення курсу здійснюється порівняльний аналіз різних методів криптування з метою виявлення доцільності їх використання в кожному конкретному випадку.

Завдання  У результаті вивчення даного курсу студент повинен добре орієнтуватись у специфіці різних методів криптування, а також вміти їх застосовувати до різ­них  задач, пов’язаних із захистом інформації.

У результаті вивчення даного курсу студент такожі повинен

  • знати основні симетричні та асиметричні методи криптування;
  • вміти застосовувати їх при розв’язуванні різних задач захисту інформації.