Методика викладання фахових дисциплін (математики та інформатики)

Тип: Нормативний

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ArrayПМп-62м,

Опис курсу

Особливості освітнього процесу у закладі вищої освіти потребують від викладача єдності педагогічних знань та педагогічної дії. Основна ціль методичної підготовки – не самі собою теоретичні знання, а знання як інструмент побудови ефективної педагогічної взаємодії в різноманітних умовах, які постійно змінюються. Вивчення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» спрямована на ознайомлення студентів з основами методики викладання навчальних дисциплін у системі вищої професійної освіти. Сучасна вища професійна освіта має забезпечити не лише засвоєння студентами системи знань, а й прищепити їм уміння самостійно здобувати й генерувати нові знання. Нині методика викладання у вищій школі дає змогу не тільки поглибити та інтенсифікувати процес пізнання студентами реальних явищ, але й гуманістично спрямувати його за змістом, технологічними компонентами та структурними елементами.

Силабус:

Завантажити силабус