Комп’ютерне моделювання динамічних систем (пм)

Тип: На вибір студента

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМп-32доцент Іванків К. С., доцент Щербатий М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМп-32доцент Іванків К. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна присвячена фундаментальним основам теорії математичного та комп’ютерного моделювання, принципам побудови та дослідження математичних моделей, сучасним методам комп’ютерного моделювання систем різної фізичної природи. Знання, набуті студентами з цієї дисципліни, будуть потрібні їм для виконання наукових і прикладних досліджень, можуть застосовуватись майбутніми фахівцями для математичного та комп‘ютерного моделювання різних об’єктів, явищ і процесів.

Мета курсу: Навчити студентів використовувати всю різноманітність підходів та методів , які застосовуються при дослідженні хіміко-біологічних та еколого-економічних систем. Проводити обчислювальні експерименти з моделями об’єктів опираючись на сучасні чисельні методи і технічні засоби.
Завдання курсу: Навчити студентів будувати математичні моделі для опису розвитку біологічних процесів з часом, визначення механізмів, що визначають швидкості і природу процесів, виявлення їх лімітуючих стадій , використовуючи закони фізичної та хімічної кінетики.
Навчити основних принципів побудови одногалузевих і багатогалузевих еколого-економічних моделей з урахуванням зворотних зв’язків між економікою і станом навколишнього середовища.

Силабус:

Завантажити силабус