Комп’ютерне моделювання динамічних систем (пм)

Тип: На вибір студента

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМп-32доцент Щербатий М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМп-32

Опис курсу

Навчальна дисципліна присвячена фундаментальним основам теорії математичного та комп’ютерного моделювання, принципам побудови та дослідження математичних моделей, сучасним методам комп’ютерного моделювання систем різної фізичної природи. Знання, набуті студентами з цієї дисципліни, будуть потрібні їм для виконання наукових і прикладних досліджень, можуть застосовуватись майбутніми фахівцями для математичного та комп‘ютерного моделювання різних об’єктів, явищ і процесів.

Мета курсу: Навчити студентів використовувати всю різноманітність підходів та методів , які застосовуються при дослідженні хіміко-біологічних та еколого-економічних систем. Проводити обчислювальні експерименти з моделями об’єктів опираючись на сучасні чисельні методи і технічні засоби.
Завдання курсу: Навчити студентів будувати математичні моделі для опису розвитку біологічних процесів з часом, визначення механізмів, що визначають швидкості і природу процесів, виявлення їх лімітуючих стадій , використовуючи закони фізичної та хімічної кінетики.
Навчити основних принципів побудови одногалузевих і багатогалузевих еколого-економічних моделей з урахуванням зворотних зв’язків між економікою і станом навколишнього середовища.

Силабус:

Завантажити силабус