Чисельні методи математичної фізики (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Дияк І. І.ПМа-41, ПМа-42
832професор Дияк І. І.ПМа-41, ПМа-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ПМа-41
ПМа-42
816ПМа-41
ПМа-42

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів скінченно елементного аналізу(СЕА), як необхідного інструменту у вигляді програмного забезпечення в інженерному проектуванні, а також у багатьох інших галузях науки та техніки. Тому у курсі представлено засто-сування МСЕ до лінійних стаціонарних і нестаціонарних задач, а також задач на власні значення. Основну частину курсу займає розгляд практич-них і теоретичних аспектів МСЕ та його основних програмних реалізацій.

Силабус:

Завантажити силабус