Навчальна практика (КПМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: прикладної математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
22Диференційований залік
32Немає
42Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
128ПМп-12Борисюк Я. Є., Мазуряк Н. В.
228ПМп-12Борисюк Я. Є., Мазуряк Н. В.
328ПМп-22Борисюк Я. Є., Федак Л. М.
428ПМп-22Борисюк Я. Є., Федак Л. М.

Рекомендована література

 1. Селівестров Р., Мельничин А. Основи програмування  мовою Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020 -190 с.
 2. Олексій Васильєв. Програмування мовою Python. – Київ: Навчальна книга. Богдан, 2019. -504 с.
 3. Марк Лутц. Программирование на Python / Пер. с англ. — 4-е изд. —СПб.: Символ-Плюс, 2011. — Т. I. — 992 с.
 4. Марк Лутц. Программирование на Python / Пер. с англ. — 4-е изд. —СПб.: Символ-Плюс, 2011. — Т. II.
 5. Марк Лутц. Изучаем Python, 4-е издание. — Пер. с англ. —СПб.: Символ-Плюс, 2010. — 1280 с.
 6. МакГрат Майк.  Программирование для Python для начинающих: [перевод с анг. М.А.Райтмана] / Майк МакГрат. –Москва: Эксмо, 2015. -192с. (Программирование для начинающих)
 7. Lambert K. A. Fundamentals of Python: First Programs, 2nd Edition. – Cengage, 2019. -498 p.
 8. Інтернет–ресурс. Підручник мови Python. https://uk.wikibooks.org/wiki/ Підручник_мови_Python
 9. https://docs.python.org/3/library/index.html – офіційна документація Python.
 10. Вступ до програмування мовою С++. Організація обчислень : навч. посіб. / Ю. А. Бєлов, Т. О. Карнаух, Ю. В. Коваль, А. Б. Ставровський. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 175 с.
 11. Deitel P., Deitel H. C++ How to Program -Pearson, 2017. — 1080 p.
 12. Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language, 4th Edition -Addison-Wesley Professional, 2013. -1376 р.
 13. Шилдт Г. С++. Базовый курс, 3-е издание. — Пер. с англ.- М. : «Вильямс», 2012. — 624 с.
 14. https://www.learncpp.com/ – сайт для вивчення С++, з робочими кодами програм
 15.  https://docs.microsoft.com/uk-ua/cpp/?view=vs-2019 –  офіційна документація С++.
 16. Лабораторний практикум з об’єктно-орієнтованого програмування : метод. вказівки / укладачі : Л. М. Дяконюк, Л. І. Фундак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 34 с.
 17. Ватсон Б. С# 0 на примерах. – СПб.: БХВ – Петербург, 2014. – 608 с.
 18. Троелсен Э. Язык программирования C# 7 и платформы .NET 4.5, 6-е изд. : Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 1440 с.
 19. Троелсен Э. Язык программирования C# 7 и платформы .NET и .NET Core.
 20. Фаронов В.В. Программирование на языке С#. СПб, 2017.– 240 с.
 21. Березина Н. Лабораторные работы по курсу «Обьектно-ориентированное прораммирование: язык прораммирования C#»: Учебное пособие – М.: ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010. – 76 с.
 22. Bill Wagner. Effective C# : 50 Specific Ways to Improve Your C#, 2015, 224 p

Матеріали

1. Силабус_практика_1курс

2. Силабус_практика_2курс

3. Семестровий план Phyton 1 курс практика 1 семестр

4. Семестровий план C++ 1 курс практика 2 семестр

5. Семестровий план C++ 2 курс практика 1 семестр

6. Семестровий план C# 2 курс практика 2 семестр

 

Силабус: Навчальна практика 1 курс

Завантажити силабус

Силабус: Навчальна практика 2 курс

Завантажити силабус