Кафедра програмування

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра програмування готує фахівців зі спеціалізації “математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем” напряму і спеціальності “інформатика”.

Кафедра забезпечує читання ряду основних курсів для напрямів “інформатика”, “прикладна математика” та “системний аналіз” на факультеті прикладної математики та інформатики, для напряму “математика” на механіко-математичному факультеті, а також курсу “Основи інформатики” для студентів факультету міжнародних відносин та юридичного факультету. Крім цього, викладачі кафедри проводять заняття з курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” для аспірантів всіх спеціальностей .

Студенти, що спеціалізуються по кафедрі програмування, отримують спеціальну підготовку, набувають практичних вмінь та навиків у таких галузях знань, як побудова та використання операційних систем, проектування, розробка і використання баз даних, розробка компіляторів для сучасних алгоритмічних мов, побудова експертних систем на базі засобів логічного програмування, розробка системних програм різноманітного призначення (текстових, табличних та графічних редакторів, драйверів пристроїв, антивірусних програм, навчально-тестуючих програм, сервісних програм для користувачів тощо).

Важливим напрямком спеціалізації студентів кафедри є інформатика для середньої школи, розробка методичної літератури для вчителів та учнів, навчальних програм з інформатики для середніх навчальних закладів.

Кафедра створена у 1989 році.

Співробітники

завідувачЯРОШКО Сергій Адамовичзавідувач
професорВИСОЧАНСЬКИЙ Василь Степановичпрофесор
професорПОДЛЕВСЬКИЙ Богдан Михайловичпрофесор
доцентГОШКО Богдан Мирославовичдоцент
доцентЗАБОЛОЦЬКИЙ Тарас Миколайовичдоцент
доцентКАРДАШ Андрій Івановичдоцент
доцентКЛАКОВИЧ Леся Миронівнадоцент
доцентМУЗИЧУК Анатолій Омеляновичдоцент
доцентПАСІЧНИК Тимофій Васильовичдоцент
доцентРИКАЛЮК Роман Євстаховичдоцент
доцентСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичдоцент
доцентСИБІЛЬ Юрій Миколайовичдоцент
доцентЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Володимир Вікторовичдоцент
старший викладачКОСТІВ Василь Ярославовичстарший викладач
старший викладачКУЩАК Петро Богдановичстарший викладач
старший викладачЛЕВИЦЬКА Софія Михайлівнастарший викладач
старший викладачЛІТИНСЬКИЙ Святослав Володимировичстарший викладач
асистентВОВК Олександр Володимировичасистент
асистентГАЛАМАГА Любомир Богдановичасистент
асистентМАЛЕЦЬ Романна Богданівнаасистент
асистентНОБІС Віталій Валерійовичасистент
інженер 1 категоріїКОВАЛЬ Наталія Володимирівнаінженер 1 категорії

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладДослідження

Головні напрямки наукових досліджень працівників кафедри:

 • розробка чисельних методів для розв’язування задач математичної фізики;
 • розробка та аналіз паралельних алгоритмів і програм для задач чисельного аналізу, опрацювання експериментальних даних, побудова систолічних структур багатопроцесорних обчислювальних систем;
 • розробка методики навчання, створення комп’ютерних навчально-тестуючих програм на базі сучасних технологій дистанційного навчання;
 • аналіз та розробка алгоритмів і програм для створення надійного та якісного програмного забезпечення.

Тематика наукових досліджень членів кафедри :

 • Дослідження функцій розподілу змішаних іонно-молекулярних систем з використанням ЕОМ (проф. В. Височанський);
 • Розпаралелювання алгоритмів та програм (доц. А. Кардаш);
 • Математичні моделі й чисельні методи розв’язування нелінійних задач синтезу антенних решіток з ідеально провідних випромінювачів; об’єктно-орієнтоване програмування, методика викладання (доц. Л. Клакович);
 • Розробка та застосування числових методів до розв’язування нелінійних задач теплопровідності (доц. М. Коркуна);
 • Чисельні методи розв’язування нестаціонарних задач математичної фізики в нерегулярних областях методом граничних інтегральних рівнянь (доц. А. Музичук);
 • Історія комп’ютерної техніки, тестові технології, астрофізика (доц. Р. Рикалюк);
 • Застосування методу граничних інтегральних рівнянь до розв’язування стаціонарних та нестаціонарних задач математичної фізики в нерегулярних областях (доц. Ю. Сибіль);
 • Алгоритми та методи програмування, тестування і налагодження програм, надійність і якість програмного забезпечення, системне програмування, задачі на графах, методика вивчення програмування, моделювання алгоритмів. (доц. В. Черняхівський);
 • Варіаційні методи розв’язування обернених багатовимірних (лінійних і нелінійних) задач математичної фізики, узагальнене розділення змінних; об’єктно-орієнтоване рограмування, методика викладання (доц. С. Ярошко);
 • Вступ до штучного інтелекту (асист. Я. Кардаш).
 • Метод інтегральних рівнянь розв’язування задач математичної фізики, метод сіток для рівняння конвекції-дифузії, розпаралелення алгоритмів задач чисельного аналізу. (асист. С. Левицька).
 • Застосування перетворення Лагера для розвязування гіперболічних граничних задач (асист. С. Літинський).

Наукова доповідь на тему “Методика комплексного детермінованого оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем (на прикладі залізничної транспортної системи України)”

28.09.2015 | 14:44

30 вересня 2015 р. о 15.00 (м. Львів, вул. Матейка, д.4, ЗНЦ, 2-й поверх, приміщення зали засідань Західного наукового центру) буде представлено наукову доповідь аспіранта ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України Поліщука Дмитра Олександровича на тему “Методика комплексного детермінованого оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем (на прикладі залізничної транспортної системи України)”.

Читати »

Загальноінститутський семінар. Доповідь М. М. Войтовича “ІДЕЇ, МЕТОДИ, РЕЗУЛЬТАТИ, ЛЮДИ”

20.05.2015 | 14:37

25 травня 2015 р. о 15-00 в Актовому залі ІППММ НАНУ відбудеться Загальноінститутський семінар. Доповідь:  М. М. Войтовича “ІДЕЇ, МЕТОДИ, РЕЗУЛЬТАТИ, ЛЮДИ” (до 75-річчя з дня народження)
Семінар благодійний (без подарунків, квітів, грамот, вітальних адрес)
Кава-чай гарантується

Читати »

Перша лекція А. Г. Рамма (Канзаський університет, США), з курсу, присвяченого проблемам акустичного і електромагнітного розсіювання в неоднорідних середовищах

20.05.2015 | 14:32

22 травня 2015 року о 14.00 год.в аудиторії № 325 IV н. к. Національного університету “Львівська політехніка“ (м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 5) відбудеться перша лекція відомого американського проф. А. Г. Рамма (Канзаський університет, США), з курсу, присвяченого проблемам акустичного і електромагнітного розсіювання в неоднорідних середовищах

Читати »

У вівторок 21квітня 2015 року о 15:00 відбудеться науковий семінар кафедри програмування. Доповідач гість із Франції, старший науковий співробітник, керівник групи Rmod, INRIA Лілль – Nord Europe Стефан Дюкас “Автоматизовані засоби реінжинірінгу програмного забезпечення”.

17.04.2015 | 15:12