Алгоритмічні моделі інформатики (014.09, заочна форма навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1010доцент Селіверстов Р. Г.ПМо-51м(з)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ПМо-51м(з)доцент Селіверстов Р. Г.

Силабус:

Завантажити силабус