Логічне та функціональне програмування (кн)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Ярошко С. А.ПМі-41, ПМі-42, ПМі-43, ПМі-44, ПМі-45

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ПМі-41Івасько Н. М., доцент Ярошко С. А.
ПМі-42Івасько Н. М., Нобіс В. В.
ПМі-43Івасько Н. М., Нобіс В. В.
ПМі-44Івасько Н. М., доцент Селіверстов Р. Г.
ПМі-45Івасько Н. М., доцент Селіверстов Р. Г.

Опис курсу

Фокус уваги курсу спрямовано на вивчення засад декларативного програмування. Засоби та методи написання програм у логічному стилі проілюстровано мовою Prolog, засоби та методи функціонального програмування – з використанням
Lisp і Python. Для опису задачі логічний стиль застосовує твердження і правила, функціональний – оголошення та виклики функцій. Розглянуто питання правильної побудови рекурсії, використання монад. Курс пов’язаний з дисциплінами
“Програмування”, “Теорія алгоритмів”, “Алгоритми і структури даних”.

Рекомендована література

Основна література

  1. SWI Prolog Reference manual – Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.swi-prolog.org/pldoc/doc_for?object=manual
  2. Prolog Tutorial – Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.tutorialspoint.com/prolog/index.htm
  3. Ivan Bratko Prolog Programming For Artificial Intelligence. Fourth Edition – Addison Wesley, 2021. – 697 с.
  4. Шумейко О. О. Visual Prolog. Опануй на прикладах : навч. посіб. / О. О. Шумейко, В.М. Кнуренко. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – 404 с.
  5. Learn Lisp – Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.tutorialspoint.com/lisp/index.htm
  6. Steven Lott Functional Python Programming – Packt Publishing Ltd., 2015 – 339 p.

Додаткова література

  1. Learn Common Lisp – Електронний ресурс. Режим доступу: https://lisp-lang.org/learn/
  2. Christian Neumanns Simple Introduction to Monads – CodeProject [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.codeproject.com/Articles/5290753/Simple-Introduction-to-Monads
  3. David Mertz Functional Programming in Python – O’Reilly Media, Inc., 2015 – 39 p.
  4. Online courses – https://www.classcentral.com/report/best-free-prolog-courses/

Силабус: Логічне та функціональне програмування, 2021

Завантажити силабус

Силабус: Логічне та функціональне програмування, 2023

Завантажити силабус