Математичні основи криптології (кн)

Тип: На вибір студента

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Малець Р. Б.ПМі-31, ПМі-33, ПМі-35

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМі-31доцент Малець Р. Б., Тополюк Ю. П.
ПМі-33доцент Малець Р. Б., Тополюк Ю. П.
ПМі-35доцент Малець Р. Б., Тополюк Ю. П.

Опис курсу

Мета  Ознайомлення з сучасними методами захисту інформації.

Короткий опис  Курс включає певний об’єм лекційних та практичних занять, а також передбачає виконання студентами індивідуальних завдань у галузі криптогра­фії з елементами криптоаналізу. Предметом вивчення є сучасні методи крипто­графії та криптоаналізу, відповідний математичний апарат, різного призна­чення протоколи з використанням наявного інструментарія. В процесі вивчення курсу здійснюється порівняльний аналіз різних методів криптування з метою виявлення доцільності їх використання в кожному конкретному випадку.

Завдання  У результаті вивчення даного курсу студент повинен добре орієнтуватись у специфіці різних методів криптування, а також вміти їх застосовувати до різ­них  задач, пов’язаних із захистом інформації.

У результаті вивчення даного курсу студент такожі повинен

  • знати основні симетричні та асиметричні методи криптування;
  • вміти застосовувати їх при розв’язуванні різних задач захисту інформації.

Силабус: Математичні основи криптології

Завантажити силабус