Вступ до програмування (прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Черняховський В. В.ПМп-11, ПМп-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ПМп-11доцент Музичук Ю. А., Борачок І. В.
ПМп-12доцент Дяконюк Л. М., Борисюк Я. Є.

Опис курсу

“Вступ до програмування” є базовим курсом для підготовки студентів факультету прикладної математики та інформатики спеціальності “прикладна математика” в межах освітньо-професійної програми “Прикладна математика”. Викладання курсу має на меті сформувати у студентів базову систему знань та навиків в області сучасних прийомів прикладного програмування та застосування комп’ютерів. Розглядають різні аспекти розробки програм: постановка задачі; аналіз постановки задачі; вибір методу розв’язування задачі; розробка алгоритму; оцінка вхідних і вихідних даних; аналіз правильності алгоритму; складання програми алгоритмічною мовою Python; компіляція і виправлення синтаксичних помилок; складання тестів для перевірки правильності програми; прийоми роботи в обраній системі програмування для мови Python; робота з файловою системою операційної системи.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати

 • предмет, методи та завдання дисципліни;
 • математичні та інформаційні основи програмування, як методу розв’язування задач;
 • алгоритмічну мову Python в обсязі навчальної програми;
 • типові сучасні алгоритми програмування базових прикладних задач різного тематичного змісту;
 • процедури проектування, програмування, тестування і налагодження програм мовою Python;

вміти

 • проєктувати алгоритми розв’язування задач;
 • складати, тестувати і налагоджувати програми мовою Python;
 • аналізувати і модифікувати програми до зміни умов задачі;
 • застосовувати стандартні функції і бібліотеки функцій;
 • працювати на комп’ютері в обраному середовищі програмування мови Python.

Рекомендована література

Основна література

 1. Python Software Foundation. The Python Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://docs.python.org/3/tutorial/index.html
 2. Python Software Foundation. Python 3.10.0 documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.python.org/3.10/
 3. Lutz M. Learning Python, 5th Edition / Lutz // O’Reilly Media, Inc. – 2013. – 1648 p.
 4. Маттес Ерік. Пришвидшений курс Python. Практичний, проєктно-орієнтований вступ до програмування: Пер. з англ. / Ерік Маттес // Видавництво Старого Лева. – 2021. – 600с.
 5. Беррі Пол. Head First. Python: Пер. з англ. / Пол Беррі // Фабула. – 2021. – 624с.
 6. Васильєв Олексій. Програмування мовою Python / Олексій Васильєв // Навчальна книга – Богдан. – 2019. – 504с.
 7. Селіверстов Р., Мельничин А. Основи програмування мовою Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2020.
 8. W3Schools Online Web Tutorials. Python Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/python/default.asp
 9. Lambert K. A. Fundamentals of Python: First Programs, 2nd Edition. – Cengage, 2019. – 498 p.
 10. Вікіпідручник. Підручник мови Python [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikibooks.org/wiki/Підручник_мови_Python

Додаткова література

 1. Codecademy. Learn Python 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.codecademy.com/learn/learn-python-3
 2. Список структур даних. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_структур_даних

Силабус:

Завантажити силабус