Прикладне програмування мовою Python (кн)

Тип: На вибір студента

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Черняхівський В. В.ПМі-41, ПМі-42, ПМі-43, ПМі-44, ПМі-45

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ПМі-41доцент Черняхівський В. В., доцент Селіверстов Р. Г.
ПМі-42доцент Черняхівський В. В., доцент Селіверстов Р. Г.
ПМі-43доцент Черняхівський В. В., доцент Селіверстов Р. Г.
ПМі-44доцент Черняхівський В. В., доцент Селіверстов Р. Г.
ПМі-45доцент Черняхівський В. В., доцент Селіверстов Р. Г.

Опис курсу

Алгоритмічна мова Python є однією з найновіших, яка набуває поширення для програмування в проєктах замовників, задач в комп’ютерних мережах і системах «клієнт-сервер». Перспективні переваги мови: вільне використання без потреби ліцензування; наявність великої кількості бібліотек готових функцій розв’язування типових сучасних задач; незалежність від операційної системи (Windows, Unix).

Метою курсу є:

 • вивчення спеціалізованих бібліотек і засобів мови Python, необхідних для оволодіння прийомами прикладного програмування, орієнтованими на застосування за фахом в майбутній роботі;
 • формування системи знань про методи, алгоритми і прийоми програмування типових прикладних задач в рамках розробки програмних проєктів;
 • формування практичних навичок складання фахових прикладних програм, структур даних, моделей за розділами, викладеними в переліку тем курсу.

Курс використовує низку знань і навиків, які були отримані студентами в інших раніше викладених курсах за розділами програмування і суміжних з ними.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати

 • сучасні методи і алгоритми програмування прикладних задач мовою Python;
 • засоби спеціалізованих бібліотек мови Python, пов’язані з прикладним програмуванням типових частин реальних проєктів;
 • процедури моделювання і застосування структур даних мовою Python, необхідних для реальних проєктів;
 • методи організації виконання сценаріїв (Python-програм);
 • технології роботи з internet-файлами, формати файлів;
 • архітектурні особливості прикладних програмних проєктів мовою Python;

вміти

 • застосовувати засоби мови Python і спеціалізованих бібліотек для програмування типових прикладних задач;
 • складати, тестувати і налагоджувати прикладні функції частин реальних проєктів мовою Python;
 • реалізувати вимоги замовників до розробки програмних проєктів мовою Python;
 • аналізувати і модифікувати прикладні програми до зміни вимог.

Рекомендована література

 1. Рекомендований список основної і додаткової літератури викладений в силабусі.
 2. Посилання на електронні ресурси internet будуть надані за необхідністю окремо до кожного завдання лабораторних робіт.

Силабус:

Завантажити силабус