Комп’ютерні мережі (системний аналіз)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Селіверстов Р. Г.ПМа-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ПМа-22доцент Мельничин А. В., ст. наук. співробітник Голуб Б. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок із побудови комп’ютерних мереж та організації передавання повідомлень.

Основні завдання:

  • формування знань про принципи побудови комп’ютерних мереж, основні мережні технології та стандарти;
  • оволодіння     навичками організації комп’ютерних мереж та програмування алгоритмів     передавання інформації.

Рекомендована література

  1. Кулаков Ю. О., Луцький Г. М. Комп’ютерні мережі. Підручник. Київ: Юніор. 2005. 396 с.
  2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 4-е издание. СПб. : Питер, 2007 944 с.
  3. Рикалюк Р. Є. Конспект лекцій з дисципліни “Архітектура комп’ютерних мереж”. Львів : ЛНУ, 2012. 121 с.
  4. Таненбаум     Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети., 5изд. СПб. : Питер, 2012. ― 960 с.
  5. Корячко В. П., Перепелкин Д. А. Корпоративные сети: технологии, протоколы, алгоритмы. ― М. : Горячая линия-Телеком, 2011. ― 216 с.
  6. Ромашко С. М. Конспект лекцій з дисципліни “Комп’ютерні мережі і телекомунікації” ― Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. ― 61 с.