Комп’ютерні мережі

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Селіверстов Р. Г.ПМа-31, ПМа-32, ПМа-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ПМа-31Гавдяк М. М., Степаняк О. С.
ПМа-32доцент Хімка У. Т.
ПМа-33Гавдяк М. М., Степаняк О. С.

Опис курсу

Курс стосується теоретичних аспектів функціонування, основ проектування, побудови, налаштування та використання комп’ютерних мереж. Отримані знання та практичні навички необхідні для програмування клієнт-серверних застосунків, створення локальних обчислювальних та корпоративних мереж.

Рекомендована література

  1. Tanenbaum A., Wetherall D. Computer Networks, 6th Edition. – 2021. 
  2. Kurose J., Ross K. Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th Edition. – 2017. 
  3. Рикалюк Р. Є. Конспект лекцій з дисципліни “Архітектура комп’ютерних мереж”. – Львів: ЛНУ, 2012. 

Силабус:

Завантажити силабус