Department of Programming

 • About the Department
 • Employees
 • Educational courses
 • Lecturers' schedule
 • Research

The Department of Programming trains specialists in “Mathematical providing and software of computers and systems” and “Informatics” research areas.

The Department provides a number of basic reading courses for “Informatics”, “Applied Mathematics” and “System Analysis” areas at the Faculty of Applied Mathematics and Informatics, for “Mathematics” area at the Faculty of Mechanics and Mathematics and the course “Fundamentals of Informatics” for students of the Faculty of International Relations and the Faculty of Law. In addition, professors of the Department conduct classes for the course “Fundamentals of Informatics” for postgraduate students of all majors.

Students receive here special training, acquire practical skills and knowledge in such areas of expertise as construction and use of operating systems design, development and use of databases, development of compilers for modern algorithmic languages, construction of expert systems, based on logic programming, development of system software for various purposes (text, spreadsheet and graphics programs, device drivers, antivirus software, training and testing programs, service programs for users etc.).

An important area of students specialization are informatics for middle school, developing of instructional materials for teachers and students, informatics curriculum for secondary schools.

The department was established in 1989.

Employees

ChairpersonSerhii YaroshkoChairperson
ProfessorTaras ZabolotskyyProfessor
DocentVolodymyr CherniakhivskyiDocent
DocentBogdan HoshkoDocent
DocentLesia KlakovychDocent
DocentAnatolii MuzychukDocent
DocentTymofii PasichnykDocent
DocentBohdan PodlevskyiDocent
DocentRoman RykaliukDocent
DocentRoman SeliverstovDocent
DocentTetyana SolyarDocent
DocentYurii SybilDocent
DocentYuriy TopolyukDocent
DocentOleksandr VovkDocent
Senior LecturerVasyl KostivSenior Lecturer
Senior LecturerSviatoslav LitynskyiSenior Lecturer
LecturerLiubomyr HalamahaLecturer
LecturerAndriy HlovaLecturer
LecturerMaria KuleshnykLecturer
LecturerOlesya MidyanaLecturer
LecturerVitalii NobisLecturer
LecturerViktor ZhyrovetskyyLecturer

1 year

2 year

3 year

4 year

5 year

Lecturers' scheduleResearch

Головні напрямки наукових досліджень працівників кафедри:

 • розробка чисельних методів для розв’язування задач математичної фізики;
 • розробка та аналіз паралельних алгоритмів і програм для задач чисельного аналізу, опрацювання експериментальних даних, побудова систолічних структур багатопроцесорних обчислювальних систем;
 • розробка методики навчання, створення комп’ютерних навчально-тестуючих програм на базі сучасних технологій дистанційного навчання;
 • аналіз та розробка алгоритмів і програм для створення надійного та якісного програмного забезпечення.

Тематика наукових досліджень членів кафедри :

 • Дослідження функцій розподілу змішаних іонно-молекулярних систем з використанням ЕОМ (проф. В. Височанський);
 • Розпаралелювання алгоритмів та програм (доц. А. Кардаш);
 • Математичні моделі й чисельні методи розв’язування нелінійних задач синтезу антенних решіток з ідеально провідних випромінювачів; об’єктно-орієнтоване програмування, методика викладання (доц. Л. Клакович);
 • Розробка та застосування числових методів до розв’язування нелінійних задач теплопровідності (доц. М. Коркуна);
 • Чисельні методи розв’язування нестаціонарних задач математичної фізики в нерегулярних областях методом граничних інтегральних рівнянь (доц. А. Музичук);
 • Історія комп’ютерної техніки, тестові технології, астрофізика (доц. Р. Рикалюк);
 • Застосування методу граничних інтегральних рівнянь до розв’язування стаціонарних та нестаціонарних задач математичної фізики в нерегулярних областях (доц. Ю. Сибіль);
 • Алгоритми та методи програмування, тестування і налагодження програм, надійність і якість програмного забезпечення, системне програмування, задачі на графах, методика вивчення програмування, моделювання алгоритмів. (доц. В. Черняхівський);
 • Варіаційні методи розв’язування обернених багатовимірних (лінійних і нелінійних) задач математичної фізики, узагальнене розділення змінних; об’єктно-орієнтоване рограмування, методика викладання (доц. С. Ярошко);
 • Вступ до штучного інтелекту (асист. Я. Кардаш).
 • Метод інтегральних рівнянь розв’язування задач математичної фізики, метод сіток для рівняння конвекції-дифузії, розпаралелення алгоритмів задач чисельного аналізу. (асист. С. Левицька).
 • Застосування перетворення Лагера для розвязування гіперболічних граничних задач (асист. С. Літинський).