Теорія інформації та кодування

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Заболоцький Т. М.ПМі-21, ПМі-22, ПМі-23, ПМі-24, ПМі-25, ПМі-26, ПМо-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ПМі-21професор Заболоцький Т. М., Нобіс В. В.
ПМі-22Соляр Т. Я., Нобіс В. В.
ПМі-23Соляр Т. Я., доцент Селіверстов Р. Г.
ПМі-24доцент Селіверстов Р. Г., Соляр Т. Я.
ПМі-25доцент Селіверстов Р. Г., Соляр Т. Я.
ПМі-26професор Заболоцький Т. М., Соляр Т. Я.
ПМо-21професор Заболоцький Т. М., Нобіс В. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студенти вміли обчислити кількість інформації та інтерпретувати поняття та міру невизначеності, будувати коди (лінійні блокові, циклічні, БЧХ), виявляти пакети помилок в системах передачі інформації, виправляти помилки в сильно “зашумлених” каналах, таких як мобільний зв’язок, стискати повідомлення з метою компактного їх зберігання та, особливо, пересилання. З цією метою у курсі в компактній формі розкриваються наступні питання: вводиться поняття кількості інформації, ентропії та надлишковості; представлено підхід за якого кількість інформації представляє міру невизначеності; наведено проблеми оптимізації інформаційних потоків у технічних системах та шляхи їх вирішення; розглянуто декілька сімейств кодів, які мають широке практичне застосування та популярні алгоритми стиснення інформації.

Рекомендована література

  1. Подлевський Б. М., Рикалюк Р. Є. Теорія інформації в задачах : підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 271 с.
  2. Подлевський Б. М., Рикалюк Р. Є. Теорія інформації : підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 342 с.
  3. Прокопишин І. А., Рикалюк Р. Є., Чекурін В. Ф., Червінка К. А. Основи теорії інформації та кодування [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 156 с. – Режим доступу:
    http://195.20.96.242:5028/lvnuif-s/adocs/Osnovy.pdf
  4. Gacovski Z. Information and Coding Theory in Computer Science. – Burlington : Arcler Press, 2022. – 388 p.
  5. Теорія інформації і кодування: курс лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / уклад.: А.Є.Коваленко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 248 c. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/items/a07a480f-f5ec-4cbd-9e92-34ffc453b10c
  6. Жураковський Ю. П. Теорія інформації та кодування : підручник / Ю. П. Жураковський, В. П. Полторак. – К. : Вища школа, 2001. – 255 с.
  7. Тулякова Н. О. Теорія інформації : навч. посібник. Суми : Вид-во СумДУ, 2008. 212 с.

Силабус: 122 Комп'ютерні науки (2023)

Завантажити силабус

Силабус: Середня освіта (Інформатика)

Завантажити силабус