Інформатика та програмування (Python) (112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Диференційований залік
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Селіверстов Р. Г.
232доцент Селіверстов Р. Г.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132
232

Опис курсу

Курс акцентований на тому, щоб навчити вчорашнього випускника середньої школи писати досить складні ефективні комп’ютерні програми мовою Python. Перший семестр навчання закладає базу: дає основи алгоритмізації, формує розуміння моделі даних  та навчає імперативному та процедурному програмуванню. У другому семестрі вивчаються об’єктно-орієнтоване програмування, основи статистичного аналізу та візуалізації даних. 

Мета – формування компетенцій, необхідних для ефективного використання мови Python для вирішення прикладних професійних та наукових задач.  

Цілі: оволодіння навичками складання та програмування алгоритмів розв’язання прикладних задач у імперативному, процедурному та об’єктно-орієнтованому стилях; ознайомлення з технологіями опрацювання та візуалізації даних засобами бібліотек мови Python.

Рекомендована література

Основна: 

  1. Селіверстов Р., Мельничин А. Основи програмування мовою Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020 – 190 с.  
  2. The Python Tutorial. –  https://docs.python.org/3/tutorial/index.html 
  3. Lutz M. Learning Python, 5th Edition. – O’Reilly Media, 2013. – 1648 p. 
  4. Lambert K. A. Fundamentals of Python: First Programs, 2nd Edition. – Cengage, 2019. – 498 p. 
  5. Pandas.  –  http://pandas.pydata.org . 
  6. Matplotlib.  –  http://matplotlib.org . 

 

Додаткова: 

  • Wentworth P., Elkner J., Downey A., Meyers C. How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python 3. – Green Tea Press, 2018. – 360 p. 
  • Sweigart A. Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners. – No Starch Press, 2014. – 479 p. 
  • McKinney W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython, 2nd Edition. – O’Reilly Media, 2018.

Силабус:

Завантажити силабус