Інформатика та програмування (Python) (112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Селіверстов Р. Г.
232доцент Селіверстов Р. Г.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132
232

Опис курсу

Курс акцентований на тому, щоб навчити вчорашнього випускника середньої школи писати досить складні ефективні комп’ютерні програми мовою Python. Перший семестр навчання закладає базу: дає основи алгоритмізації, формує розуміння моделі даних  та навчає імперативному та процедурному програмуванню. У другому семестрі вивчаються об’єктно-орієнтоване програмування, основи статистичного аналізу та візуалізації даних. 

Мета – формування компетенцій, необхідних для ефективного використання мови Python для вирішення прикладних професійних та наукових задач.  

Цілі: оволодіння навичками складання та програмування алгоритмів розв’язання прикладних задач у імперативному, процедурному та об’єктно-орієнтованому стилях; ознайомлення з технологіями опрацювання та візуалізації даних засобами бібліотек мови Python.

Рекомендована література

1. Маттес Е. Пришвидшений курс Python. – Львів : ВСЛ, 2021 – 600 с.
2. Селіверстов Р., Мельничин А. Основи програмування мовою Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020 – 190 с.
3. Lambert K. A. Fundamentals of Python: First Programs, 2nd Edition. – Cengage, 2019.
4. The Python Tutorial. – https://docs.python.org/3/tutorial/index.html
5. NumPy. – http://numpy.org.
6. Pandas. – http://pandas.pydata.org.
7. Matplotlib. – http://matplotlib.org.

Силабус:

Завантажити силабус