Алгоритмічні моделі інформатики (со)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Черняхівський В. В.ПМо-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ПМо-51мдоцент Черняхівський В. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для викладання розділів інформатики за програмою середньої загальноосвітньої школи в частині алгоритмізації. Розглядають різні аспекти підготовки для здобуття кваліфікації магістра: алгоритми для початківців; виконавці алгоритмів та їх системи команд; моделі предметних областей для цілей алгоритмізації; алгоритми як метод опрацювання інформації; письмові, графічні, математичні, програмні методи розробки і реалізації алгоритмів.

Крім того, здобувачі отримують розширене коло знань про алгоритмічні моделі на рівні вищої освіти: обернені задачі; семантичні моделі програмування; скінченні автомати; алгоритмічні мови; інформаційні моделі.

Курс використовує низку знань і навиків, які були отримані студентами на курсах бакалаврату за розділами програмування і суміжних з ними.

Мета та цілі дисципліни

 • формування базової системи знань та навиків для викладання розділів інформатики за програмою середньої загальноосвітньої школи в частині алгоритмізації;
 • отримання навиків самостійної розробки моделей алгоритмізації, потрібних для різних прикладних цілей і для побудови навчальних планів учнів;
 • формування алгоритмічного мислення;
 • набуття компетенцій, знань, умінь та навиків і прийомів з викладання інформатики у середній школі;
 • вивчення методів організації роботи учнів школи для цілей алгоритмізації;
 • вивчення сучасних прийомів формування теоретичних знань і практичних навичок учнів.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати

 • предмет, методи та завдання дисципліни;
 • прийоми викладання розділів інформатики в СЗШ в частині алгоритмізації;
 • універсальні і формальні алгоритмічні моделі;
 • моделі алгоритмів для різних вікових груп учнів;
 • процедури аналізу, проектування і розробки алгоритмів за різними системами команд і виконавців;
 • письмові, графічні, математичні, програмні методи розробки і реалізації алгоритмів;

вміти

 • обирати правильну модель вивчення алгоритмів для учнів різних вікових категорій;
 • будувати уроки інформатики різного типу для розділів алгоритмізації;
 • застосовувати до конкретних прикладних задач відповідну алгоритмічну модель;
 • формально, словесно, графічно, з використанням псевдокоду та мови програмування високого рівня записувати алгоритми;
 • реалізовувати і досліджувати обчислювальні, графічні та інші алгоритми засобами середовищ Blockly, turtle, Algovis, algorithm-visualizer тощо;
 • обирати і застосовувати різні методи контролю знань учнів.

Рекомендована література

Основна література

 1. Підручники інформатики для середніх загальноосвітніх шкіл.
 2. МійКлас. Електронний освітній ресурс. – Режим доступу: https://miyklas.com.ua/
 3. Програмування по українськи. Сайт різноманітних матеріалів до вивчення програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://programming.in.ua/
 4. Вікіпедія. Алгоритм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Алгоритм
 5. Вікіпедія. Список алгоритмів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_алгоритмів
 6. Бібліотека JavaScript для створення візуальних редакторів програмування (візуальний редактор коду) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developers.google.com/blockly/
 7. turtle – графіка черепахи (модуль Python) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.python.org/3/library/turtle.html
 8. Real Python. Посібник для початківців з Python Turtle [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://realpython.com/beginners-guide-python-turtle/
 9. Algovis – добірка ресурсів з візуалізацією алгоритмів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://proglib.io/p/visualising-algorithms/
 10. Visu Algo. Візуалізація структур даних і алгоритмів за допомогою анімації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://visualgo.net/en
 11. Візуалізація структури даних. Університет комп’ютерних наук в Сан-Франциско [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html
 12. Вікіпедія. Синтаксис (програмування) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Синтаксис_(програмування)
 13. Вікіпедія. Семантика мов програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Семантика_мов_програмування
 14. Вікіпедія. Скінченний автомат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Скінченний_автомат
 15. Всеукраїнські олімпіади з інформатики. Сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://oi.in.ua/

Додаткова література

 1. Cormen T.H. Introduction To Algorithms / Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford // MIT Press. – 2001. – 1180 с. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=NLngYyWFl_YC&redir_esc=y
 2. Костів О.В. Методи розробки алгоритмів: Тексти лекцій / О. В. Костів, С. А. Ярошко // Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2002. – 99 c.
 3. Прийма С. М. Теорія алгоритмів: Навчальний посібник / С.М.Прийма // Мелітополь: ФОП Однорог Т. В. – 2018. – 116 с.

Силабус:

Завантажити силабус