Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерна схемотехніка

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Рикалюк Р. Є.ПМі-11, ПМі-12, ПМі-13, ПМі-14, ПМі-15, ПМі-16, ПМо-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ПМі-11доцент Рикалюк Р. Є., Кулешник М. О.
ПМі-12доцент Рикалюк Р. Є., Кулешник М. О.
ПМі-13Корольчук С. Я., Кулешник М. О.
ПМі-14Кулешник М. О., Галамага Л. Б.
ПМі-15Кулешник М. О., Корольчук С. Я.
ПМі-16Корольчук С. Я., професор Заболоцький Т. М.
ПМо-11Корольчук С. Я., професор Заболоцький Т. М.

Опис курсу

Дисципліна допоможе здобувачам вищої освіти засвоїти базові знання майбутньої спеціальності, сформує уяву про стан і перспективи розвитку галузі, основні використовувані технології. Розглядаються фундаментальні та прикладні аспекти побудови і функціонування комп’ютерів.

Метою вивчення дисципліни є формування знань та вмінь, потрібних для раціонального використання сучасної обчислювальної техніки, кваліфікованої її технічної і системної підтримки, використання можливостей апаратної частини під час програмування.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Злобін Г.Г. Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: навч. посібник, Київ : Каравела, 2006. 304 с.
 2. Воробйова О.М. Іванченко В. Д. Основи схемотехніки: навч. посібник, ч. 2. Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004. 172 с.
 3. Comer D. Essentials of computer architecture. Boca Raton : Chapman and Hall/CRC, 2017. 511 p.
 4. Ledin J. Modern computer architecture and organization. Birmingham : Packt Publishing, 2020, 560 p.
 5. Dumas II J. D. Computer architecture: fundamentals and principles of computer design. Boca Raton : Chapman and Hall/CRC, 2016. 462 p.

Додаткова література

 1. Рикалюк Р. Є. Лабораторний (симуляційний) практикум з курсу «Архітектура комп’ютерних систем». Ч. 1. Львів: Видавн. центр Львів. ун-ту, 2017. 57 с.
 2. Рикалюк Р. Є. Заболоцький Т. М., Галамага Л. Б., Селіверстов Р. Г.. Лабораторний (симуляційний) практикум з курсу «Архітектура комп’ютерних систем». Ч. 2. Львів: Електронне видання ЛНУ, 2023. 33 с.
 3. Bartlett J. Programming from the ground up. Bartlett Publishing, 2004. 332 p.
 4. Абрамов В. О. Архітектура електронно-обчислювальних машин: навчальний посібник. / В. О. Абрамов– К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – 84 с.
 5. Кравчук С. О. Основи комп’ютерної техніки: Навч. посібн. / С. О. Кравчук, В. О. Шонін. – К.: Каравела, 2008. – 344 с.
 6. Мельник А. О. Архітектура комп’ютера. / А. О. Мельник – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.
 7. Tutorial: Create a custom image of an Azure VM with the Azure CLI. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/tutorial-custom-images%205
 8. Introduction to Azure virtual machines https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/intro-to-azure-virtual-machines/

Силабус: 122 Комп’ютерні науки

Завантажити силабус

Силабус: 014 Середня освіта (Інформатика)

Завантажити силабус

Силабус: 014 Середня освіта (Інформатика)-2023

Завантажити силабус

Силабус: 122 Комп'ютерні науки (2023)

Завантажити силабус