Педагогічна практика (Середня освіта (інформатика) заочна форма навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1090ПМо-51м(з)доцент Малець Р. Б.

Опис курсу

Педагогічна практика студентів магістратури проводиться за умов залучення їх безпосередньо до вчительської, організаційно-методичної, виховної та науково-дослідної роботи у середніх загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах для закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування фахової компетентності та практичного досвіду науково-педагогічної діяльності.
Мета практики – розвинути, поглибити і закріпити знання студентів
магістратури щодо організації і форм здійснення навчально-виховного процесу, їх наукового та навчально-методичного забезпечення; формувати вміння і навички опрацьовувати актуальні методики викладання інформатики; формувати вміння розв’язувати конкретні методичні завдання відповідно до умов педагогічного процесу; розвивати педагогічні компетенції студентів магістратури.

Рекомендована література

1. Артемова Л.В. Загальні методи навчання в школі.-К., 1981.
2. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа,
2004. – 422 с.
3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання- К., 1997.
4. Ковальчук Л.О. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник. – Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 253 с.
5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. – Режим
доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
6. Указ Президента України № 344/2013 “Про Національну стратегію розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року”.

Силабус:

Завантажити силабус