Операційні системи та системне програмування (кн)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Черняхівський В. В.ПМі-41, ПМі-42, ПМі-43, ПМі-44, ПМі-45

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ПМі-41доцент Черняхівський В. В., Галамага Л. Б.
ПМі-42доцент Черняхівський В. В., Галамага Л. Б.
ПМі-43доцент Черняхівський В. В., Галамага Л. Б.
ПМі-44доцент Черняхівський В. В., Глова А. Р.
ПМі-45доцент Черняхівський В. В., Глова А. Р.

Опис курсу

Курс включає такі розділи:

 • Вивчення елементів операційної системи, необхідних для оволодіння прийомами системного програмування.
 • Формування системи знань про методи, алгоритми і прийоми програмування з використанням системних базових засобів комп’ютера.
 • Формування практичних навичок складання системних програм шляхом моделювання реальних системних програм.
 • Вивчення типових сучасних системних засобів програмування задач різного призначення, отримання знань і практичних навиків проектування системних програм, структур даних і побудови алгоритмічних моделей.

Курс використовує низку знань і навиків, які були отримані студентами в інших раніше викладених курсах за розділами програмування і суміжних з ними.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати

 • принципи будови і функціонування сучасних операційних систем;
 • математичні та інформаційні основи системного програмування, як методу реалізації робочого середовища комп’ютера;
 • засоби алгоритмічних мов асемблера, С++, С# та інших в обсязі задач розділів курсу;
 • типові сучасні алгоритми програмування основних системних задач;
 • процедури проектування, програмування, тестування і налагодження системних програм;
 • стандартні базові бібліотеки операційної системи комп’ютера і середовищ програмування різних алгоритмічних мов.

вміти

 • застосовувати засоби різних алгоритмічних мов для програмування системних задач;
 • складати, тестувати і налагоджувати системні програми загального і прикладного характеру;
 • аналізувати і модифікувати системні програми до зміни вимог;
 • реалізувати вимоги користувачів до будови робочого середовища;
 • застосовувати стандартні бібліотеки функцій операційної системи.

Рекомендована література

Основна література

 1. Шеховцов В.А. Операційні системи: підручник / В.А.Шеховцов // К.: Видавнича група BHV. – 2005. – 576с. – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/729/view/1382
 2. Грайворонський М.В. Операційні системи. Конспект лекцій [Електронний ресурс] // НТУУ “КПІ” Фізико-Технічний Інститут. Кафедра інформаційної безпеки. – Режим доступу: http://is.ipt.kpi.ua/operatsijni-sistemi http://is.ipt.kpi.ua/wp-content/uploads/sites/4/2015/04/Conspect_OS.pdf
 3. Харт Дж.М. Системное программирование в среде Win32, 2-е изд.: Пер. с англ. / Дж.М.Харт // М.: Издательский дом “Вильямс”. – 2001. – 464с.
 4. Саймон Р. Windows 2000 API. Энциклопедия программиста. / Р.Саймон // К.: Изд. “ДиаСофт”. – 2001. – 1088с.
 5. Дерев’янко О.С. Системне програмування. Системні сервiсні компоненти [Електронний ресурс]: навч. посібник / О.С.Дерев’янко, С.Г.Межерицький, С.Ю.Гавриленко, А.М.Клименко // Харків. – НТУ “ХПІ”. – 2009. – 160с. – Режим доступу: http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/sp/sp_book/index.html#1
 6. Портал знань. Асемблер (assembler) і системне програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.znannya.org/?view=asm
 7. Microsoft Ignite. What is a DLL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://support.microsoft.com/uk-ua/help/815065/what-is-a-dll
 8. Вікіпедія. Inkscape — вільний редактор векторної графіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Inkscape
 9. Вікіпедія. Інтерпретатор мови програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтерпретатор
 10. Microsoft Ignite. Get Started with Win32 and C++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/learn-to-program-for-windows

Додаткова література

 1. Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э.Таненбаум // СПб.: Питер. – 2007. – 844 с.
 2. Інтерпретатор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kytok.org.ua/?p=732
 3. Microsoft Ignite. Visual Studio documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/windows/?f1url=%3FappId%3DDev15IDEF1%26l%3Den-US%26k%3Dk(MSDNSTART)%26rd%3Dtrue&view=vs-2019

Силабус:

Завантажити силабус