Програмування (частина 2, Python)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Селіверстов Р. Г.ПМі-24, ПМі-25, ПМо-21, ПМк-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ПМо-21доцент Селіверстов Р. Г., доцент Гошко Б. М.
ПМі-24Дреботій Р. Г., Стельмащук В. В.
ПМі-25Стойко Т. І., Квасниця Г. А.
ПМк-21Квасниця Г. А.

Опис курсу

Курс фокусується на особливостях моделі даних та інших тонкощах мови Python. Значна увага звертається на аналіз та візуалізацію даних засобами спеціалізованих бібліотек.

Рекомендована література

Основна: 

 

Додаткова: 

  • Wentworth P., Elkner J., Downey A., Meyers C. How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python 3. – Green Tea Press, 2018.  
  • Python Tricks: The Book. — Dan Bader, 2017. 
  • Sweigart A. Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners. – No Starch Press, 2014. 
  • McKinney W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython, 2nd Edition. – O’Reilly Media, 2018.

Силабус: 122 Комп'ютерні науки

Завантажити силабус