Програмування (кн – 2, со)

Тип: Нормативний

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Селіверстов Р. Г.ПМі-24, ПМі-25, ПМо-21, ПМі-26
432доцент Ярошко С. А.ПМі-24, ПМі-25, ПМі-26, ПМо-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ПМо-21доцент Селіверстов Р. Г., доцент Гошко Б. М.
ПМі-24Дреботій Р. Г., Стельмащук В. В.
ПМі-25Стойко Т. І.
ПМі-26доцент Селіверстов Р. Г., доцент Гошко Б. М.
432ПМі-24Дреботій Р. Г., Стельмащук В. В.
ПМі-25Стойко Т. І., Квасниця Г. А.
ПМі-26доцент Ярошко С. А., доцент Пасічник Т. В.
ПМо-21доцент Ярошко С. А., доцент Пасічник Т. В.

Опис курсу

У третьому семестрі курс фокусується на особливостях моделі даних та інших тонкощах мови Python. Значна увага звертається на аналіз та візуалізацію даних засобами спеціалізованих бібліотек.

У четвертому семестрі фокус уваги курсу спрямовано на оволодіння базовими інструментами середовища .Net та особливості мови програмування C#: властивості, події, індексатори, методи розширення, використання інтерфейсів, серіалізація, життєвий цикл об’єктів, засоби рефлексії, LINQ, багатопотокове програмування.

Рекомендована література

Основна: 

 • Маттес Е. Пришвидшений курс Python. – Львів : ВСЛ, 2021. 
 • Селіверстов Р., Мельничин А. Основи програмування мовою Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 190 с.
 • Васильєв О. Програмування в PYTHON. Теорія і практика. – К. : Ліра-К, 2023. – 462 с. 
 • The Python Tutorial. –https://docs.python.org/3/tutorial/index.html 
 • Lambert K. A. Fundamentals of Python: First Programs, 2nd Edition. – Cengage, 2019. 
 • McKinney W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython, 2nd Edition. – O’Reilly Media, 2018.
 • NumPy. – http://numpy.org . 
 • Pandas.  –  http://pandas.pydata.org . 
 • Matplotlib.  –  http://matplotlib.org . 
 • Troelsen Andrew, Japikse Phil. Pro C# 10 with .NET 6: Foundational Principles and Practices in Programming – APress, 2022 – 1640 pp.
 • Christian Nagel Professional C# and .NET, 2021st Edition – Wrox, 2021 – 1800 pp.

Додаткова: 

 • David M. Beazley. Python Distilled. – Addison-Wesley Professional, 2021.
 • Wentworth P., Elkner J., Downey A., Meyers C. How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python 3. – Green Tea Press, 2018.  
 • Python Tricks: The Book. — Dan Bader, 2017. 
 • Sweigart A. Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners. – No Starch Press, 2014. 

Силабус: 3 семестр - 122 Комп'ютерні науки

Завантажити силабус

Силабус: 4 семестр - 122 Комп'ютерні науки

Завантажити силабус

Силабус: 3 семестр - 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Завантажити силабус