Ергономіка програмного забезпечення (Середня освіта (інформатика) магістри заочна форма навчання)

Тип: На вибір студента

Кафедра: програмування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
108доцент Малець Р. Б.ПМо-51м(з)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
108ПМо-51м(з)доцент Малець Р. Б.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Ергономіка програмного забезпечення» ознайомлення студентів з теоретичними та методологічними основами ергономіки програмного забезпечення, набуття компетенцій для ергономічного проектування та тестування програмного забезпечення у професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна література:
1. Бібліотека міжнародних стандартів ISO – https://www.iso.org/
2. Волошин В. Эргономика должна быть эргономной / В.Волошин. – М., 1999. – 235 с.
3. Голобородько В.М Ергодизайн. Основи методології і практики / Голобородько В.М., Свірко В.А., Рубцов А.Л. Буров О.Ю.: під загальною редакцією Свірка В.О. – Київ: видавництво ТОВ «Школа». – 2009.-270 с.
4. Калиновський А.І. Юзабіліті: як зробити сайт зручним /А.І. Калиновський. – Мн.: Новое знание.- 2005.- 220 с.
5. Сейдлер Д. Керівництво по ергономіці / Сейдлер Д., Бономо П. М. – ИНФРА-М. – 2000. – 216 с.
6. Скидан С.А. Эргономические основы учебного процесса в высшей школе: Монография. – К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”. – 1998р. – 222 с. – 12 др.арк.
7. Jakob Nielsen Mobile Content Is Twice as Difficult / J.Nielsen. – [Електронний ресурс] http://ryangracia.onmason.com/tag/jakob-nielsen/
8. Singh L. P. Work Study and Ergonomics / L. P. Singh. – Cambridge University Press. – 1 edition. – 400 p.
9. Singh R. I. Evaluating the Readability of Privacy Policies in Mobile Environments / R.I. Singh, M. Sumeeth, and J. Miller //Evaluating the Readability of Privacy Policies in Mobile Environments,” International Journal of Mobile Human Computer Interaction. – Vol. 3. – No. 1 (January–March 2011) . – P. 55–78.
10. Software Ergonomics [Електронний ресурс] http://www.synergeticapplications.com/ergonomics.htm
11. The Windows Interface Guidelines — A Guide for Designing Software [Електронний ресурс] https://www.ics.uci.edu/~kobsa/courses/ICS104/course-notes/Microsoft_WindowsGuidelines.pdf
12. Usability Evuluation Methods [Електронний ресурс] http://www.usabilityhome.com.
13. Usability testing [Електронний ресурс] https://en.wikipedia.org/wiki/Usability_testing
14. User Experience Basics [Електронний ресурс] https://www.usability.gov/what-and-why/user-experience.html
15. UX Myths [Електронний ресурс] http://uxmyths.com/
16. What is User Experience Design? [Електронний ресурс] https://ideabatch.com.my/ux-design-v-ui-design/
17. Why Websites Need Eye-Tracking [Електронний ресурс] https://www.adpushup.com/blog/30-reasons-why-web-publishers-need-to-use-eye-tracking-right-now/
18. Yakob Nielsen Usability Engineering / Y.Nielsen. – Morgan Kaufman. – San Francisco. – 2010.

Додаткова література
19. Кіріленко О. Методи оцінювання usability інтерфейсу користувача / О. Кіріленко, Ю. Кузнецова, Є. Соколова, Г.Фролова // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – № 751. -2013. – С. 244-256.
20. Скидан С.А. Понятие и сущность эргономики как науки / С.А. Скидан // Придніпровський науковий вісник. Педагогіка середньої та вищої школи. -1998. – №70. – С. 1-8.
21. 25-point Website Usability Checklist [Електронний ресурс] http://drpete.co/?topic=25-point-website-usability-checklist
22. How to Design Your Website for Better User Experience [Електронний ресурс] https://uxmag.com/articles/how-to-design-your-website-for-better-user-experience
23. Next Gen User Interface [Електронний ресурс] http://www.hongkiat.com/blog/next-gen-user-interface/
24. R. Bias &quot The Pluralistic Usability Walkthrough Coordinated Empathies / R. Bias, J. Nielsen & R. Mack &quot // Usability Inspection Methods&quot – John Wiley. – 1994. – Chapter 3. – P.63-76.
25. Steve Krug Don’t make me think, revisited: A common sense approach to web usability / Steve Krug – Berkeley. – CA: New Riders. – 2014.
26. The Future of User Interfaces Webdesign 13246 [Електронний ресурс] https://webdesign.tutsplus.com/articles/the-future-of-user-interfaces-webdesign-13246.

Силабус:

Завантажити силабус