Навчальний план (комп’ютерні науки)

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 122 комп’ютерні науки

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Алгебра та геометрія32322:2Залік
Алгебра та геометрія32322:2Залік
Дискретна математика32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Математичний аналіз32482:3Іспит
Навчальна практика (КДАІС)320:2Немає
Навчальна практика (КІС)320:2Немає
Навчальна практика (КП)320:2Немає
Організація та обробка електронної інформації32322:2Іспит
Програмування (1 потік)32322:2Іспит
Програмування (2 потік)32322:2Іспит
Фізвиховання320:2Немає

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
0:0Іспит
Алгоритми і структури даних32322:2Диф. залік
Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерна схемотехніка32322:2Іспит
Дискретна математика32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Історія України16161:1Залік
Математичний аналіз32482:3Іспит
Навчальна практика (КДАІС)320:2Диф. залік
Навчальна практика (КІС)320:2Диф. залік
Навчальна практика (КП)320:2Диф. залік
Програмування (1 потік)32322:2Іспит
Програмування (2 потік)32322:2Іспит
Фізвиховання320:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Виробнича (обчислювальна) практика (КІС)320:2Немає
Диференціальні рівняння32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Математична логіка32322:2Іспит
Навчальна практика (КДАІС)320:2Немає
Навчальна практика (КП)320:2Немає
Програмування (КПР)32322:2Іспит
Програмування32322:2Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика32322:2Іспит
Філософія16161:1Залік
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору16161:1Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Бази даних та інформаційні системи – 132322:2Залік
Виробнича (обчислювальна) практика (КІС)320:2Диф. залік
Іноземна мова640:4Іспит
Навчальна практика (КДАІС)320:2Диф. залік
Навчальна практика (КП)320:2Диф. залік
Програмування (КПР)32322:2Іспит
Програмування32322:2Іспит
Теорія алгоритмів32322:2Іспит
Теорія інформації та кодування32322:2Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика32322:2Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри32322:2Диф. залік
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору16161:1Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Бази даних та інформаційні системи – 116321:2Іспит
Комп’ютерна графіка32162:1Іспит
Комп’ютерні інформаційні мережі32322:2Іспит
Навчальна практика (КДАІС)320:2Диф. залік
Навчальна практика (КП)320:2Диф. залік
Паралельні та розподілені обчислення32322:2Іспит
Платформи корпоративних інформаційних систем32322:2Залік
Програмування та підтримка веб-застосувань16321:2Іспит
Чисельні методи32322:2Іспит
Програмування мовою Java320:2Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32162:1Іспит
Методи комп’ютерних обчислень32322:2Іспит
Методи оптимізаці32322:2Залік
Системи штучного інтелекту48323:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Програмування для мобільних платформ16321:2Залік
Цифрова обробка зображень16321:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Математичні основи криптології32322:2Залік
Обчислювальна лінійна алгебра32322:2Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Логічне та функціональне програмування32322:2Іспит
Моделювання еволюційних систем32322:2Іспит
Технології захисту інформації32322:2Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням)16161:1Залік
Дисципліна на вибір 1:Об’єктно-орієнтовна система Smalltalk16321:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Прикладне програмування мовою Python16321:2Залік
Програмування мовою Go16321:2Залік

8-й семестр