Навчальний план (комп’ютерні науки)

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 122 комп’ютерні науки

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 32 32 2:2 Залік
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 48 80 3:5 Іспит
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Немає
Навчальна практика (КІС) 32 0:2 Немає
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Немає
Організація та обробка електронної інформації 32 32 2:2 Іспит
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Програмування (2 потік) 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритми і структури даних 32 32 2:2 Диф. залік
Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерна схемотехніка 32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика. Частина 2 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Залік
Математичний аналіз 32 2:0 Іспит
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Диф. залік
Навчальна практика (КІС) 32 0:2 Диф. залік
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Диф. залік
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Програмування (2 потік) 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (обчислювальна) практика (КДАІС) 32 0:2 Немає
Виробнича (обчислювальна) практика (КІС) 32 0:2 Немає
Виробнича (обчислювальна) практика (КП) 32 0:2 Немає
Диференціальні рівняння 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія укр. культури 16 16 1:1 Залік
Математична логіка 32 32 2:2 Іспит
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Програмування (кн – 2, со) 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи (кн – 1) 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи (кн – 2) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи – 1 32 32 2:2 Залік
Бази даних та інформаційні системи – 2 32 32 2:2 Залік
Виробнича (обчислювальна) практика (КДАІС) 32 0:2 Диф. залік
Виробнича (обчислювальна) практика (КІС) 32 0:2 Диф. залік
Виробнича (обчислювальна) практика (КП) 32 0:2 Диф. залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Програмування (кн – 2, со) 32 32 2:2 Іспит
Теорія алгоритмів 32 32 2:2 Іспит
Теорія інформації та кодування 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи – 1 16 32 1:2 Іспит
Бази даних та інформаційні системи – 2 16 32 1:2 Іспит
Комп’ютерні інформаційні мережі 32 32 2:2 Іспит
Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка(КН) 32 16 2:1 Іспит
Паралельні та розподілені обчислення 32 32 2:2 Іспит
Програмна інженерія 32 32 2:2 Іспит
Програмування та підтримка веб-застосувань 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Програмування на Java 16 32 1:2 Залік
Програмування під UNIX-подібними системами 16 32 1:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методи оптимізаці 32 32 2:2 Залік
Програмна інженерія 32 32 2:2 Іспит
Системи штучного інтелекту 48 32 3:2 Іспит
Дисципліна загальноуніверситетського вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:2. Прикладне програмування на NodeJS 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:2. Програмування для мобільних платформ 16 32 1:2 Залік
2. Цифрова обробка зображень 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:1. Математичні основи криптології 32 32 2:2 Залік
1. Обчислювальна лінійна алгебра 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Логічне та функціональне програмування 32 32 2:2 Іспит
Моделювання еволюційних систем 32 32 2:2 Іспит
Технології захисту інформації 32 16 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Філософія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:1. Дискретна оптимізація 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:1. Дослідження операцій 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:1. Функціональний аналіз 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:3. Об’єктно-орієнтовна система Pharo 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 5:3. Паралельні обчислення та засоби їх реалізації 16 32 1:2 Залік
3. Прикладне програмування мовою Python 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 6:2. Об’єктні моделі даних і процедур 32 32 2:2 Залік
2. Обробка зображень і мультимедіа 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 14 14 0,9:0,9 Залік
Операційні системи та системне програмування 28 28 1,8:1,8 Іспит
Теорія прийняття рішень 28 28 1,8:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:1. Динамічні моделі та методи прийняття рішень 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:1. Машинне навчання 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 3:2. Видобування даних ШНМ 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 4:2. Фрактальні методи інтелектуального аналізу даних 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 5:3. Графічні ІС та БД 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 6:3. Інтелектуальний аналіз даних 28 28 1,8:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 7:4. Застосування криптології у віртуальній економіці 28 28 1,8:1,8 Залік
4. Програмування мовою Go 28 28 1,8:1,8 Залік