Навчальний план (комп’ютерні науки)

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 122 комп’ютерні науки

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Алгебра та геометрія32322:2Залік
Алгебра та геометрія32322:2Залік
Безпека життєдіяльності та цивільний захист16161:1Залік
Безпека життєдіяльності та цивільний захист16161:1Залік
Дискретна математика32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Математичний аналіз32482:3Іспит
Навчальна (обчислювальна) практика (КІС)320:2Немає
Навчальна практика (КДАІС)320:2Немає
Навчальна практика (КП)320:2Немає
Організація та обробка електронної інформації32322:2Іспит
Програмування (КПР)32322:2Іспит
Програмування32322:2Іспит
Фізвиховання320:2Немає

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Алгоритми і структури даних32322:2Диф. залік
Архітектура обчислювальних систем (КПР)32322:2Іспит
Архітектура обчислювальних систем32322:2Іспит
Дискретна математика32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Історія України16161:1Залік
Математичний аналіз32482:3Іспит
Навчальна (обчислювальна) практика (КІС)320:2Диф. залік
Навчальна практика (КДАІС)320:2Диф. залік
Навчальна практика (КП)320:2Диф. залік
Програмування (КПР)32322:2Іспит
Програмування32322:2Іспит
Фізвиховання320:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Виробнича (обчислювальна) практика (КІС)320:2Немає
Дисципліна вільного вибору16161:1Залік
Диференціальні рівняння32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Математична логіка32322:2Іспит
Навчальна практика (КДАІС)320:2Немає
Навчальна практика (КП)320:2Немає
Програмування (КПР)32322:2Іспит
Програмування32322:2Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика32322:2Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням)16161:1Залік
Філософія16161:1Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Бази даних та інформаційні системи – 132322:2Залік
Виробнича (обчислювальна) практика (КІС)320:2Диф. залік
Дисципліна вільного вибору16161:1Залік
Іноземна мова640:4Іспит
Навчальна практика (КДАІС)320:2Диф. залік
Навчальна практика (КП)320:2Диф. залік
Програмування32322:2Іспит
Теорія алгоритмів32322:2Іспит
Теорія інформації та кодування32322:2Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика32322:2Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри32322:2Диф. залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32322:2Іспит
Бази даних та інформаційні системи – 116321:2Іспит
Навчальна практика (КДАІС)320:2Диф. залік
Навчальна практика (КП)320:2Диф. залік
Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка32162:1Іспит
Паралельні та розподілені обчислення32322:2Іспит
Платформи корпоративних інформаційних систем32322:2Залік
Програмування та підтримка веб-застосувань16321:2Іспит
Чисельні методи32322:2Іспит
Програмування мовою Java32162:1Залік

6-й семестр

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Захист інформації32322:2Іспит
Моделювання еволюційних систем32322:2Іспит
Обробка зображень та мультимедіа32322:2Іспит
Об’єктні моделі даних та процедур32322:2Залік

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Розподілені інформаційно-аналітичні системи16321:2Залік
Динамічні моделі та методи прийняття рішень281,8:0Іспит
Нечітке моделювання32322:2Залік