Навчальний план (комп’ютерні науки)

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 122 комп’ютерні науки

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгебра та геометрія 32 32 2:2 Залік
Алгебра та геометрія 32 32 2:2 Залік
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 16 16 1:1 Залік
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 16 16 1:1 Залік
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Навчальна (обчислювальна) практика (КІС) 16 0:1 Немає
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Немає
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Немає
Організація та обробка електронної інформації 32 32 2:2 Іспит
Програмування (КПР) 32 32 2:2 Іспит
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритми і структури даних 32 32 2:2 Диф. залік
Архітектура обчислювальних систем (КПР) 32 32 2:2 Іспит
Архітектура обчислювальних систем 32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Навчальна (обчислювальна) практика (КІС) 16 0:1 Диф. залік
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Диф. залік
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Диф. залік
Програмування (КПР) 32 32 2:2 Іспит
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (обчислювальна) практика (КІС) 16 0:1 Немає
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Диференціальні рівняння 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математична логіка 32 32 2:2 Іспит
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Немає
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Немає
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Філософія 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (обчислювальна) практика (КІС) 16 0:1 Диф. залік
Дисципліна вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Диф. залік
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Диф. залік
Програмування 32 32 2:2 Іспит
Теорія алгоритмів 32 32 2:2 Іспит
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Чисельні методи лінійної алгебри 32 32 2:2 Диф. залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи 32 32 2:2 Залік
Навчальна практика (КДАІС) 32 0:2 Диф. залік
Навчальна практика (КП) 32 0:2 Диф. залік
Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка 32 16 2:1 Іспит
Паралельні та розподілені обчислення 32 32 2:2 Іспит
Платформи корпоративних інформаційних систем 32 32 2:2 Залік
Програмування та підтримка веб-застосувань 16 32 1:2 Іспит
Чисельні методи 32 32 2:2 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та інформаційні системи 16 32 1:2 Іспит
Інформаційні мережі 32 32 2:2 Іспит
Методи комп’ютерних обчислень 32 32 2:2 Іспит
Методи оптимізації та дослідження операцій 16 32 1:2 Залік
Методика викладання математики та інформатики 16 16 1:1 Іспит
Проектування програмних систем 32 32 2:2 Іспит
Програмування мовою Java 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Математичні основи криптології 32 32 2:2 Залік
Основи криптології 32 32 2:2 Залік
Програмування для мобільних пристроїв 16 32 1:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Моделювання динамічних систем 32 32 2:2 Залік
Обробка зображень та мультимедіа 32 32 2:2 Іспит
Об’єктні моделі даних та процедур 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Розподілені інформаційно-аналітичні системи 14 28 0,9:1,8 Іспит