Історія України (кніт, со)

Тип: Нормативний

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Мрака І. Б.ПМі-11, ПМі-12, ПМі-13, ПМі-14, ПМі-15, ПМі-16, ПМо-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ПМі-11доцент Мрака І. Б.
ПМі-12доцент Мрака І. Б.
ПМі-13Марискевич Т. Г.
ПМі-14доцент Мрака І. Б.
ПМі-15Калиняк Л. Д.
ПМі-16доцент Мрака І. Б.
ПМо-11Калиняк Л. Д.
ПМк-11
ПМк-12

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати його учасникам необхідний фактографічний і теоретичний матеріал для отримання цілісної картини з історії України. Тому в курсі представлено перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних державних, політичних, військових діячів, представників духовенства, культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель.

Рекомендована література

 1. Війна України проти Радянської Росії у 1920 році (документи і матеріали) /упоряд. і авт. передм. Я.Тинченко. Київ:Темпора, 2020.
 2. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ ̶ ХХ ст. 2-ге видання. Київ, 2000.
 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ, 1990.
 4. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11т., 12 кн. Київ, 1991 ̶ 1999.
 5. Грушевський М. Новий період історії України. Київ, 1992.
 6. Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів, 1991.
 7. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія.Т.1–3. Івано-Франківськ-Львів, 2018-2020.
 8. Західно-Українська Народна Республіка в документах і матеріалах Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка. альбом-каталог/ упоряд. Ю.Лисий, М. Ільків-Свидницький. Львів, 2018.
 9. Історія України /Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. Львів, 1996.
 10. Історія України в особах: IX ̶ XVIII ст. Київ, 1993.
 11. Історія України в особах: IX-XVIII ст. Київ, 1993.
 12. Історія України в особах: XIX ̶ XX ст. Київ, 1995.
 13. Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Збірник документів і матеріалів. Київ, Чернівці, 2008.

Силабус: 014 Середня освіта (Інформатика) 2023

Завантажити силабус

Силабус: 122 Комп'ютерні науки (2023 р.)

Завантажити силабус

Силабус: 125 Кібербезпека (2023)

Завантажити силабус