Виробнича (обчислювальна) практика (КП)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
41.5Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ПМі-21доцент Музичук А. О.
ПМі-26доцент Гошко Б. М.
ПМо-21доцент Селіверстов Р. Г.
432ПМі-21доцент Музичук А. О.
ПМі-26Глова А. Р.
ПМо-21доцент Пасічник Т. В.

Опис курсу

Фокус уваги практики спрямовано на те, щоб закріпити та поглибити знання та вміння, здобуті в курсі «Програмування» щодо використання мови програмування Python для аналізу та візуалізації даних засобами спеціалізованих бібліотек і створення інтерактивних сторінок у Jupyter Notebook. А також щодо C# – мови програмування в середовищі .Net.

Здобувачі можуть виконати частину завдань практики на базі компанії Soft Serve у межах розробки командних проектів.

Рекомендована література

  1. Селіверстов Р., Мельничин А. Основи програмування мовою Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020.
  2. The Python Tutorial. – https://docs.python.org/3/tutorial/index.html
  3. Lambert K. A. Fundamentals of Python: First Programs, 2nd Edition. – Cengage, 2019.
  4. http://numpy.org .
  5. http://pandas.pydata.org .
  6. http://matplotlib.org .
  7. Learn C#. OFFICIAL COLLECTION: https://learn.microsoft.com/enus/users/ dotnet/collections/yz26f8y64n7k07?WT.mc_id=dotnet-35129-website
  8. C# programming guide https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/ programmingguide/?WT.mc_id=dotnet-35129-website
  9. Language Integrated Query (LINQ) https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/ csharp/programmingguide/concepts/linq
  10. Troelsen Andrew, Japikse Phil. Pro C# 10 with .NET 6: Foundational Principles and Practices in Programming – APress, 2022 – 1640 pp.

Силабус: 122 Комп'ютерні науки (2023)

Завантажити силабус

Силабус: 014 Середня освіта (Інформатика) 2022

Завантажити силабус