Програмування та підтримка веб-застосувань (кн)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Вовк О. В.ПМі-31, ПМі-32, ПМі-33, ПМі-34, ПМі-35

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ПМі-31доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М., Вовк О. В.
ПМі-32доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М., Вовк О. В.
ПМі-33доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М., Вовк О. В.
ПМі-34
ПМі-35

Опис курсу

Мета. Вивчення основ та сучасних підходів до розробки, підтримки та розгортання веб застосувань.

Короткий опис. Курс містить такі основні складові: Front-end, Back-end та DevOps, які необхідні для забезпечення повного циклу розробки веб застосування починаючи від концепції, закінчуючи реалізацією готового продукту.

Frontend (інтерфейс взаємодії системи з користувачем):  Html, CSS, JavaScript, JavaScript frameworks, ActionScript , Chrome Developer tools та ін.

Back-end (реалізація логіки взаємодії системи з користувачем та даними): Client-server Model,  JSON, Layered Architecture,  Web Server (Nginx), Application Server and DataBases, Nodejs (NPM, Express),  HTTP protocol, HTTPS, WebSocket,  архітектурний шаблон MVC, архітектурний стиль REST та ін.

DevOps (практики для взаємоінтеграції робочих процесів): контроль версій (GitHub), генерація документації (Sphinx), автоматизація (Ansible), Сontinuous Іntegration (Jenkins), Cloud (MS Azure), Containers (Docker), OSI Model та ін.

Більшість технологій вивчається оглядово, однак основна увага акцентується на оволодінні базовими технологіями для розробки трьохшарового веб застосування: Html/ CSS/JS, Client-Server, Web Server (Nginx), Application Server (NodeJS), HTTP/ HTTPS, MVC, REST.

Завдання. Навчитись створювати сучасні веб застосування.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

  • Знати теоретичні основи описаних вище технологій з Frontend , Back-end, DevOps або їхніх аналогів.
  • Вміти застосовувати на практиці описані вище технології з Frontend , Back-end, DevOps або їхні аналоги.

Силабус:

Завантажити силабус