Чисельні методи (інформатика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичного моделювання соціально-економічних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Цегелик Г. Г.ПМі-31, ПМі-32, ПМі-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ПМі-31доцент Сибіль Ю. М.
ПМі-32Дреботій Р. Г., доцент Вовк В. Д.
ПМі-33Квасниця Г. А., Коковська Я. В.

Опис курсу

Мета. Вивчення основних чисельних методів з алгоритмічної та теоретичної точок зору.

Короткий опис. У курсі висвітлюються основні розділи чисельних методів: інтерполювання функцій, апроксимація функцій у нормованих просторах, чисельне диференціювання, чисельне інтегрування, чисельне розв’язування функціональних рівнянь, чисельні методи розв’язування задачі Коші,  чисельне розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, чисельне розв’язування інтегральних рівнянь, чисельне розв’язування граничних задач для рівнянь у частинних похідних.. При розгляді конкретних методів з перелічених розділів основна увага зосереджується на строгій постановці задач, обгрунтуванню їх коректності, розгляду ідей побудови методів, обгрунтуванню їх збіжності та стійкості, побудові оцінок похибок. Викладення матеріалу здійснюється на основі понять математичного та функціонального аналізу, лінійної алгебри.

Завдання. Строге викладення основ чисельних методів з доведенням збіжності, аналізом похибок та роз’яснення нюансів алгоритмічної реалізації.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

  • знати: основні чисельні методи аналізу, розв’язування нелінійних рівнянь та систем, задач Коші та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, крайових задач для рівнянь з частинними похідними;
  • вміти: на практиці вибирати та застосовувати чисельні методи для розв’язування прикладних задач, аналізувати їх збіжність та оцінювати похибку,  створювати на їх основі власні програмні продукти.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму