Методи оптимізації та дослідження операцій (інформатика)

Тип: Нормативний

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Олійник Р. М.ПМі-31, ПМі-32, ПМі-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ПМі-31
ПМі-32Коковська Я. В.
ПМі-33Коковська Я. В.

Опис курсу

Мета. Вивчення фундаментальних положень теорії дослідження операцій, а також методів і алгоритмів розв’язування задач дослідження операцій.

Короткий опис. Курс містить фундаментальні положення теорії і методів розв’язування задач дослідження операцій. Розглянуто задачі дослідження операцій на графах, лінійні моделі дослідження операцій, а також ігрові задачі дослідження операцій.

Завдання. Оволодіти основними теоретичними та практичними аспектами задач дослідження операцій. Ознайомитися з математичним апаратом, який використовується для розв’язування задач дослідження операцій.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

  • знати: формулювання основних типів задач дослідження операцій умови оптимальності для різних типів задач дослідження операцій, головні методи їх розв’язування.
  • вміти: визначати тип конкретної задачі дослідження операцій, вибирати та вміти застосувати відповідний метод для розв’язування конкретних задач дослідження операцій.