Дискретна математика. Частина 2

Тип: Нормативний

Кафедра: дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Щербина Ю. М.ПМі-11, ПМі-12, ПМі-13, ПМі-14, ПМі-15, ПМі-16, ПМо-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ПМі-11Позднякова І. В., Кириченко Н. В.
ПМі-12Прядко О. Я., Позднякова І. В.
ПМі-13Прядко О. Я., Позднякова І. В.
ПМі-14Прядко О. Я., Позднякова І. В.
ПМі-15Позднякова І. В., Кириченко Н. В.
ПМі-16Позднякова І. В., Кириченко Н. В.
ПМо-11Позднякова І. В., Кириченко Н. В.

Опис курсу

Дискретна математика є теоретичною основою комп’ютерних наук.

Розглядаються такі розділи: функції алгебри логіки, множини і відношення, комбінаторний аналіз, теорія графів, дерева та їхні застосування, основи теорії кодування, теорія чисел і основи криптографії, формальні мови, граматики і автомати, машини Тьюрінга. З кожного розділу розглядаються можливі застосування, в основному до проблем інформатики. В усіх розділах значна увага приділяється доведенню теорем, опису алгоритмів розв’язування дискретних задач. Висвітлюють­ся питання обчислювальної складності.

Рекомендована література

Основна

  1. Ю.В.Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. Дискретна математика (у серії „Інформатика”). Київ: Видавнича група BHV, 2006, 2007.
  2. Ю.В.Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. Дискретна математика (у серії „Комп’ютинґ”), видання 7-ме, виправлене та доповнене Львів: Магнолія 2006 та ЛНУ ім. Івана Франка, 2023.
  3. Ю.М. Щербина, Н.М. Колос, О.Я. Прядко. Математична логіка для комп’ютерних наук. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023.

Додаткова

  1. Ю.В.Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський, М.К. Печурін. Основи дискретної математики. К.: Наукова думка, 2002.
  2. КеппеthН. Rоsеп. Discrete Mathematics and Its Applications. Eighth Edition. МсGraw-Нill, Іnс, 2019.
  3. Richard Crandall, Carl Pomerance. Prime Numbers. A Computational Perspektive. Second Editson. Springer, 2005.

Силабус: 122 Комп'ютерні науки (2023)

Завантажити силабус