Фізвиховання (кніт, со, інформатика, прикладна математика, системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичного виховання і спорту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Немає
21.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ПМп-11професор Шукатка О. В.
ПМп-12професор Шукатка О. В.
ПМа-11професор Шукатка О. В.
ПМа-12
ПМі-11Яремчук Ю. Я.
ПМі-12Яремчук Ю. Я.
ПМі-13Яремчук Ю. Я.
ПМі-14Яремчук Ю. Я.
ПМі-15Яремчук Ю. Я.
ПМі-16Яремчук Ю. Я.
ПМо-11
232ПМп-11
ПМп-12
ПМа-11
ПМа-12
ПМі-11Яремчук Ю. Я.
ПМі-12Яремчук Ю. Я.
ПМі-13Яремчук Ю. Я.
ПМі-14Яремчук Ю. Я.
ПМі-15Яремчук Ю. Я.
ПМі-16Яремчук Ю. Я.
ПМо-11

Опис курсу

Дисципліна «Фізичне виховання» є нормативною дисципліною, яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною системою знань, умінь та практичних навичок з фізичного виховання, а й уміє самостійно мислити, аналізувати, доводити.

Рекомендована література

 1. Гігієнічні основи фізичного виховання студентів / Р.Р. Сіренко, А.Г. Киселевич, В.М. Стельникович, М.О. Сапронов : [навч. посібник]. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 144 с.
 2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання / Т.Ю. Круцевич. – Том 1. – Київ : Олімпійська література, 2012. – 392 с.
 3. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей / М.М. Линець. – Львів : Штабар, 1997. – 207 с.
 4. Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів : [курс лекції] / Р.Р Сіренко, О.І. Беднарський, Б.В. Семен ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 242 с.
 5. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко, Б.В. Семен, С.Н. Нікітенко і ін. ; під заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 420с.
 6. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : [навч.посібник] ; Під ред. О.M. Худолія. – К.: ОВС, 2008. – 406 с.
 7. Енциклопедія олімпійського спорту України ; під ред. В.М. Платонова. – Київ : Олімпійська література, 2005. – 464 с.
 8. Товт В.А. Основи теорії та методики фізичного виховання: [навч. посібник] / В.А. Товт, О.А. Дуло, М. Ю. Щерба. – Ужгород: ПП “Графіка”, 2010. – 140 с.
 9. Інноваційні технології фізичного виховання студентів: [навч. посібник] ; за заг. ред. Вихляєва Ю. М.; – КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018 – 543 с.
 10. Buultjens M. Enhancing aspects of the higher education student experience / P. Rjbinson // Journal of Higher Education Policy and Management, 2011. – vol. 33 (4). – P. 337-346.
 11. Brehm W. “To get Germany moving” – aims, target-groups, programs, evidence of healthSport // Book of Abstracts of the 11-th mannual congress of the European College of Sport Science. – Cologne: Sportverlag Strauss, 2006. – 431 p.

Матеріали

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізичне виховання” є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і спортом, навичок здорового способу життя, навчання та удосконалення техніки оздоровчих видів рухової активності, підвищення рівня фізичної та психологічної підготовленості

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: 122 Комп'ютерні науки (2023 р.)

Завантажити силабус

Силабус: (прикладна математика)

Завантажити силабус