Організація та обробка електронної інформації (кн, со)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М.ПМі-11, ПМі-12, ПМі-13, ПМі-14, ПМі-15, ПМі-16, ПМо-11,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ПМі-11доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М., доцент Вовк В. Д.
ПМі-12доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М., доцент Вовк В. Д.
ПМі-13доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М., доцент Вовк В. Д.
ПМі-14доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М., доцент Вовк В. Д.
ПМі-15доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М., доцент Вовк В. Д.
ПМі-16доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М., доцент Вовк В. Д.
ПМо-11доцент, ст. наук. співробітник Горлач В. М., доцент Вовк В. Д.

Опис курсу

Вступ до спеціальності
Інформація, та все, що її оточує
Кодування, кодові таблиці, Unicode
Формати текстових, табличних … файлів
Гіпертекст. HTML/HTML5
Стилі. CSS/CSS3
Розмітка даних. XML/JSON, XPATH/XQUERY/XSLT
DOM. Основи JavaScript
Бібліотеки JQuery, Bootstrap
Хмарні технології (IaaS, PaaS, SaaS)
Хмарні сховища GoogleDrive, OneDrive
Хмарні офісні пакети. GoogleDocs, Office 365
Хмарні обчислювальні середовища MS Azure, Google Cloud Platform та Amazon Web Services
Комунікація. MS Teams. G Suite
Відеоконференції, відеотрансляції. Zoom, Youtube
Планувальники. TickTick, Trello

Рекомендована література

Стандарти

зокрема

зокрема:

Підручники

MDN Web Docs

www.w3schools.com

зокрема:

Тести

Додаткові ресурси

Матеріали

Додаткова інформація: теми виступів на семінарах, успішність.

Силабус:

Завантажити силабус